Indlæg af Webmaster

Vi vinder Brøndby Strand

Sted: Brøndby Areal: 900.000 m2 Status: Igangværende 1. pris 2014 Hvordan omdannes et område med 8.000 indbyggere i en ny helhedsplan ? Fremtidens Brøndby Strand Parkerne er et område som både rummer store kvaliteter bymæssigt og som ligger midt i naturen. Det rummer det bedste fra naturen og det bedste fra byen. Naturen tæt på og et rigt byliv. Her tænkes klimaet ind i hvert aspekt af dagligdagen – og bliver et pejlemærke energimæssigt, transportmæssigt […]

Åbenrå sikres mod havet med klimaboulevard

Åbenrå sikres mod havet med klimaboulevard Klimaboulevarden kombinerer de rekreative værdier med klimasikring. Gennem ved enkelt at hæve vejen mod havet og etablere et grønt bælte, får Aabenraa sikret sig mod havet og nye rekreative værdier. Omkostningerne ved oversvømmelse er enorme og er en vigtig driver for en fremtidig sikring. Vi har i vores projekt forudsat en sikring mod oversvømmelse til kote 2.50. Sikringen mod oversvømmelse sker ved udgravning af en kanal langs Gasværksvej. Jorden […]

Kv Caroli shoppingcenter indviet

Kv Caroli shoppingcenter Kv Caroli er åbnet og indviet. Forslaget er opbygget omkring et sammenhængende gulv i natursten, der forgrener sig både ude og inde og danner grund for et samspil af indbyrdes differentierede pladser. Kv Caroli er omdrejningspunkt for en omdannelse af kvarteret og bydelen, og bruges som generator for at løfte kvarterets byliv. SHL er de dygtige arkitekter på opgaven. Stedet er et besøg værd og selve strukturen for shoppingcentret er anderledes og […]

1. pris Hvidovre Hospital

1. pris Hvidovre Hospital Vi har sammen med schmidt hammer lassen architects, aarhus arkitekterne, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, Royal Haskoning vundet Hvidovre Hospital.