Vi vinder Tingbjerg kulturhus

Vi vinder
Tingbjerg
kulturhus

Sammen med COBE og Søren Jensen Rådgivende Ingeniører har vi vundet udbuddet for totalrådgivning i forbindelse med opførelse af et nyt kulturhus og bibliotek i Tingbjerg. Der er ønske om, at huset fremstår som varetegn for Tingbjerg, et markant arkitektonisk udsagn, som afspejler kulturelle tilbud og fritidsliv. Derudover vil materiale valg være af afgørende betydning, idet der ønskes en ”vedligeholdelsesfri” bygning. Det nye kulturhus og bibliotek i Tingbjerg skal ligge i umiddelbar tilknytning til og integreres med Tingbjerg Skole og Tingbjerg Svømmehal.

Udarbejdelse af grundlag for byplan Hauknås, Bergen, Norge

Udarbejdelse af
grundlag for byplan
Hauknås, Bergen, Norge

Vi er sammen med COBE udvalgt til at udvikle tre koncept for udvikling af Haukås. Den første er en traditionel udbygning. Den anden vil lægge vægt påi en mere integreret helhedsløsning for teknisk og social infrastruktur. Det tredje vil have jernbanernes planlægning som en grundlæggende forudsætning. For alle koncepter skal der kunne ske en trinvis udvikling. Projekterne skal være sammenlignelige med hensyn til den primære struktur, politikker, program, kvalitet og realisme.

Prækvalificeret til børneuniverset Grindsted

Prækvalificeret til
børneuniverset
Grindsted

Vi er prækvalificeret sammen med COBE til børneuniverset i Grindsted. Billund Kommune har igangsat en proces på børneområdet som kaldes ”Børnenes Univers”. Processen indebærer at kommunen ønsker at være proaktiv og tænke nyt: Tænke i ændrede strukturer, i ændrede enheder størrelsesmæssigt og i ændret indhold. Derfor udbydes opgaven, der omfatter totalrådgivning i forbindelse med om- og tilbygning til Børnenes Univers i Billund etape 1 og etape 2. Etape 1 omfatter nybygning/tilbygning af ca. 800kvm. på adressen Engdraget 8 i Billund. Etape 2 omfatter ombygning af to eksisterende bygninger, ca. 1 200kvm. Beliggende på Engdraget 8 og Tuen 2 i Billund. Opgaven omfatter totalrådgivning på baggrund af et programoplæg udarbejdet af institutionens brugere. Opgaven omfatter såvel projekterings- som udførelsesperioden.

1. præmie i Sino Ecocity konkurrence

1. præmie i
Sino Ecocity
konkurrence

Vi har vundet den overordnede plan og landskab design for Sino Energiby, i konkurrence med Steven Holl og GMP arkitekter. Projektet dækker et areal på 50,000 m2, en park og en platform, der forbinder 5 kulturelle bygninger. Naturen og byen smelter sammen til én enhed. Park, kultur og natur er blandet med et fundament af grønt. Det udvikler sig med hinanden og giver fordele for begge. Byen giver nye muligheder for natur, nye sites for grøn og naturen giver skygge, bryder vinden og skaber et fantastisk mikroklima, en ramme der skaber variationer gennem hele sæsonen. I samarbejde med den fremadstormende kinesiske tegnestue Archiland. Vi har flere igangværende projekter under udførsel i samarbejde med Archiland, blandt andet Samaranch memorial museum. Det er det suverænt mest interessante og største projekt tegnestuen har været involveret i.

Plug N Play udstillet på New Nordic Louisiana

Plug N Play
udstillet på
New Nordic Louisian

Plug N Play er udstillet på Lousiana udstilling New Nordic. New Nordic fokuserer i tre hovedtemaer – det stedsbestemte, fællesskabet og det offentlige rum – på områder, hvor nordisk arkitektur virkelig har markeret sig i det første tiår af det nye årtusinde. Nyskabende bygninger og originale byrum vidner om en genfødt interesse for det lokale og regionale, men også om en klar afstandtagen fra den form for prestige-monumenter, der er opført så mange andre steder i verden. Læs mere om Plug N Play HER.

Sandvig Strand- promenade indvies.

Sandvig Strand-
promenade
indvies.

Sandvig strandpromenade blev indviet den 27. Juni. Dermed har Sandvig genvundet deres identitet som en attraktiv destination. Sandvig er blevet koblet til stranden og den fantastiske beligenhed ved Sandvig bugt og , og Sandvig har fået nye herlighedsværdier og brugsværdier. De har fået en promenade, en plads, et nyt klitandskab, en hule, bornholms længste bænk – de har fået en destination og mål for Sandvigs borgere og turiseterne. Vi er stolte over at have været med til gøre en forskel og have skabt nye værdier for Sandvig. Tillykke med Strandpromenaden.

Se link til tv bornholm.

Se link til bonholmsk tidende.

Se link til mulighedernes land.

Tak til Gugga Zakariasdottir for en formidabel indsats gennem 7 år.

Tak til PL entreprise, de har gjort et fantstisk stykke arbejde og vi vil gerne give dem en personlig anbefaling med på vejen. Træarbejdet på Strandpromenaden er fantastisk.

Tak til Realdania for at støtte projektet, uden deres støtte til udførslen var projektet ikke blevet til noget.

Tak til Sandvig borgerforening for gennem 7 år at støtte projektet.

Læs mere om projektet her: Sandvig strandpromenade

Kiruna flyttes 3 km

Kiruna
flyttes
3 km

Vi er sammen med 10 andre teams prækvalificeret til indbudt konkurrence om at flytte Kiruna i det nordlige Sverige,.

Kiruna byforvandling eller Kiruna byflytning er det pågående projekt som innebærer flytning af dele af byen Kiruna i Norrbottens län i Nord-Sverige. Dette vil man gøre på grund af at gruvedriften i Kiirunavaara skaber deformasjon av bakken, og at dette beveger seg mot byen. De ansvarlige i kommunen har besluttet at byens sentrum skal flyttes nordvest ved fjellet Luossavaara. Dette alternativet kalles det nordvestre alternativet.

Gruvbrytningen i Kiirunavaara sker under jord med så kallad skivrasbrytning. Det innebär att man spränger loss och lastar ut järnmalmen underifrån malmkroppen. Gråberget får sedan fylla igen det tomrum som malmen lämnar efter sig. Malmkroppen i Kiirunavaara lutar i ungefär 60 grader in mot Kiruna. Den bergmassa som ligger ovanpå malmkroppen kallas hängvägg, medan den som malmkroppen vilar på kallas liggvägg. Lutningen hos malmen gör att gråberg från hängväggen rasar in och fyller igen hålrummen som bildas vid malmbrytningen. Spänningar i berget gör att berget ovanför spricker och successivt följer med nedåt. Förskjutningen sprider sig uppåt och markdeformationer uppstår vid markytan, vilka med tiden utvecklas till sprickor.
Kiruna ligger på hängsidan och det är på grund av detta som staden måste flyttas, för att inte förstöras av markförskjutningarna.
Att markdeformationer uppstår är en normal effekt av skivrasbrytningen och det har länge varit känt att marken påverkas av gruvbrytningen i Kiirunavaara. Under 1970-talet var man tvungen att spärra av stadsdelen Ön, som låg mycket nära brytningsområdet, på grund av de sprickor som uppstod i marken. Husen revs eftersom och människorna fick flytta därifrån. LKAB har även torrlagt södra Luossajärvi för att undvika att markdeformationerna skulle göra att vatten från sjön läckte ner i gruvan. Torrläggningen påbörjades under 1990-talet och är i nuläget avslutad.

Se mere på Wikipida

Teamet består af:

COBE Aps (Köpenhamn)
Kragh & Berglund (Köpenhamn och Stockholm)
Moe& Brödsgård (Rödovre)
Yngve Andrén Konsult AB (Stockholm)
Boris Brorman Jensen (Århus)

Fantastisk opgave.

Magi i Vejle videre til 2. runde

Magi i Vejle
videre til
2. runde

Vi er videre i fremtidens forstæder med projektet magi i Vejle. Magi i Vejle anviser en anderledes vej for forstaden – en mere magisk og oplevelsesrig hverdag. Læs dommerbetænkningen HER
Initiativet ”Fremtidens Forstæder” skal skabe debat om og visioner for en fremtidig, bæredygtig byudvikling i forstæderne, og er støttet af REALDANIA. Holdet består COBE, Kragh & Berglund, Esbensen Rådgivende ingeniører, Sloth Møller, Hans Kristensen og ICP.

Byggestart på Samaranch

Byggestart på
Samaranch

Byggeriet på Samaranch memorial museum er gået igang. Projektet blev vundet i international konkurrence for 1 år siden, og allerede nu er byggeriet i fuld gang. Anlæg af parken bliver påbegyndt til efteråret

Nyhedsbrev April 2012

BELYSNING AF DTU

Vi har netop lagt sidste hånd på en helhedsplan for belysning, med udgangspunkt i det særlige landskab på DTU.

REGNVAND PÅ DYVEKESKOLEN

Rasmus står for integrering af regnvandsløsning på Dyvekeskolen.

MINDRE HJEMMESIDE

Vores hjemmeside har fået et brush up og kan nu vises på smartphones, mindre og smartere – og på dansk. Se den HER.

BYNATUR VED KILDEMARKSVEJ

Kildemarksvej ved Næstved får en ny lommepark med fokus på bynatur og bevægelse for de lokale beboere/institutioner. Læs mere om projektet HER.

TRAINING FOR CHINA

Jonas forbereder sig på Kina – se video på youtube HER

VÆRDISKABELSE I SANDVIG

Vi får 1 ny strandpromenade, 1 lille plads, 2 badebroer, belysning, badefaciliteter, 200 meter bænk og nye sandklitter til Sandvig for prisen af et almindeligt enfamiliehus.

SLEEPING BEAUTY INSIDE

Fremtidens Caroli shoppingcenter Malmø fungerer som et sammenhængende byrum, der overrasker og fanger den besøgendes interesse.

SLEEPING BEAUTY OUTSIDE

Samme belægning inde og ude i modul 30*30, 60*60 og 120*120.

PARKOUR I OSLO

Vi er igang med parkour i FURUSET VERDENSPARK, den første park af sin slags i Norge. Projektet kom i stand grundet vores erfaring med verdens største parkour park i Ørestad syd. Begge projekter i samarbejde med fantastiske Team Jiyu.

DTU SPACE

DTU space leverer rumteknologi til hele verden – nu får de en lavteknolgisk intim gårdhave til en pause i deres hverdag.

Samaranch memorial Tianjin

Projekteringen af den super romantiske park er startet, med stier, broer, bakker, sø, vandkunst, skulpturer, taghave, bænke, græs og klitter.

Kragh&Berglund April 2012

Prækvalificeret til udvikling af Sandvika Norge

Prækvalificeret
til udvikling
af Sandvika Norge

Kragh&Berglund er prækvalificeret til de parallelle opdrag Sandvika Norge sammen med COBE, DRMA, Via Trafik og Yngve Andrèn.

Formålet med det parallelle opdrag er dobbelt, hvor de to dele skal ses i sammenhæng:

• Demonstrere, hvordan stationsområdet funktionalitet, kapacitet, tilgængelighed og tilpasning til byen bedst kan forbedres.
• Vise hvordan Sandvika downtown øst kan udvikles og revitaliseres på en økonomisk og miljømæssigt bæredygtig måde.

Den parallelle opgaver vil blive brugt som input til afklaring af den fremtidige arealanvendelse gennem området zoneinddeling samt eventuelle detaljerede planer. Konkurrencen vil også blive brugt som grundlag for andet arbejde med andre initiativer og revitalisering af downtown området – foretaget af kommunen og / eller grundejere, virksomheder og andre relevante aktører.

Et ønske med det parallelle updrag er at bringe forskellige strategier og løsninger til en kompleks og udfordrende opgave.

Et fundament for en gradvis udvikling, der viser initiativer og muligheder på kort og lang sigt ønsker klar.

Sandvig Strandpromenade under udførsel

Sandvig
Strandpromenade
under udførsel

Sandvig strandpromenade er under udførsel og indvies den 14. juni. Projektet skal give bedre adgang adgang til Sandvig strand, og øge brugen af området. Strandpromenaden omfatter fjernelse af bølgebadet, reetableringen af klitterne, promenade, bænk langs promenaden, trapper og badebroer til vandet og belysning. En opgradering af hele området

Tianjin Ecocity 5 km2 Eco city Konkurrence

Tianjin Ecocity
5 km2 Eco city
Konkurrence

Sammen med Archiland ltd skal vi igang med konkurrencen omkring den centrale del Tianjin Eco, dels urban design af city center og conceptual design af enkeltstående bygningsværker. Andre deltagere i konkurrencen er Steven Holl Architects, GMP Architects, Paul Andreu Architecte. 5 enkelt stående bygninger skal danne afslutningen på Tianjin Eco valley.

Vordingborg Bygherrerådgivning på borgterræn

Vordingborg
Bygherrerådgivning
på borgterræn

Kragh&Berglund er valgt som bygherre rådgiver på borgterrænet ved Danmarks Borgcenter. Rådgivningen har til formål at sikre fastholdelse af et allerede fastlagt hovedgreb og designlinje gennem landskabsprojektets delområder.

Ny arbejdsplads i Stockholm

Ny arbejdsplads i Stockholm

Vores svenske adresse og kontor er flyttet til Gävlegatan 12 A, Stockholm.

Ansvarlig for prækval Nikolaj Holmgren

Ansvarlig
for prækval
Nikolaj Holmgren

Nikolaj Homgren står fremover for vores prækval materiale i samarbejde med Jeremy Andrew Dennis og Hans Kragh. Kontakt Nikolaj på nhh@kragh-berglund.dk

Søndermarken Vejle Fremtidens forstæder igang

Søndermarken Vejle
Fremtidens forstæder
igang.

SØNDERMARKEN – VISIONER FOR FREMTIDENS FORSTAD, hvad skal fremtidens forstad kunne. Konkurrencen er udskrevet af Vejle kommune i samarbejde med Realdania.

“Oprindeligt betegnede forstaden bebyggelse uden for stadens forsvarsværker[2], som i krigstilfælde skulle fjernes af hensyn til beskydningen af en angribende fjende i det mindste ud i en vis afstand – den såkaldte demarkationslinje – og den nye betydning vandt først frem omkring århundredeskiftet (1900), da stædernes forsvarsværker blev nedlagte i kraft af tidens udvikling, der havde gjort dem virkningsløse og dermed overflødige.

Mange forstæder i større danske byer har oprindeligt udviklet sig som små selvstændige byer, der først med tiden voksede sammen med en større by. Derfor er en forstad gerne kendetegnet ved at have sit eget centrum, forretningsliv, industri med videre.

Selv om forstæder også kendes tidligere var det først ved industrialiseringen fra midten af 1800-tallet, at forstæder begyndte at vokse frem for alvor. I begyndelsen forsøgte man sig med indlemmelser, men da proceduren herfor var vanskelig og fremgangsmåden snart viste sig mislykket, begyndte man i statistisk henseende at registrere forstæder for derved at få byernes samlede indbyggertal[3].

Med tiden er mange gamle forstæder ved stadsgrænsereguleringer eller kommunalreformer blevet lagt sammen med den købstad, de lå i tilknytning til, for derved at opnå en samlet forvaltning af hele det sammenhængende, bebyggede byområde. Eksempelvis blev ved kommunalreformen 1970 de fleste forstæder i Danmark sluttet sammen med den købstad, de var knyttede til. Forstadsbegrebet anvendtes herefter kun om de kommuner, der lå i hovedstadsområdet for at tilkendegive deres sammenvoksning med København. Under hensyntagen til, at mange gamle forstæder fortsat udgør mere eller mindre velafgrænsede bebyggelser, vil det siden 1970 være mere rimeligt at tale om bydele snarere end om forstæder i traditionel forstand.” Fra wikipida.

Måske kunne det være mere hensigtsmæssigt at betragte forstaden som en del af byen ?

Bryghusgrunden Brugergruppen begejstret

Rasmus L. Andersen, fra Kragh & Berglund Landskabsarkitekter, fremlagde forslaget for brugerne og var meget glad for både præsentationen og brugernes konstruktive kommentarer: ”Jeg er utrolig glad for den positive modtagelse af landskabsprojektet. Det har taget tid at komme hertil, men at høre brugernes begejstring for det trappemotiv, som er legepladsens gennemgående element, og se hvor godt de tog i mod ”Bjerget og Hulen”, som er indeholdt i trappemotivet, lover godt for det videre arbejde”, siger Rasmus L. Andersen.

Læs mere HER

Dyveke Skolen Regnvand og leg på Amager

Dyveke Skolen
Regnvand og leg
på Amager

Hvordan kombineres regnvand med leg ?

Parkour park Oslo Brugermøde

Parkour park
Oslo
Brugermøde

Parkourparken i verdensparken Fureset er startet op med en workshop i Oslo med brugere og bygherre

Plug N Play evalueret af Hausenberg

Plug N Play
evalueret
af Hausenberg

Læs hele rapporten HER

Plug N Play er blevet evalueret af hausenberg, idéen om en meget urban og bymæssigt park bygget op omkring en gade, har vist sig bæredygtig og i stand til at løfte bylivet i ørestaden.

„Det er første gang, jeg er her, og
jeg har været her siden kl. 14. Det
er pissegodt og rigtig fedt, at
nogen gider tage initiativ til at
bygge sådan noget her”

Keyword:
Plug N Play as a city life generator
Hvorfor er der ikke mere urbanitet i Ørestaden ?