Karl Tyrväinen

Karl Tyrväinen

+46 730 233 255
krl@kragh-berglund.se

Anställningsår/ 2017

Utbildning/
2014 Landskapsarkitekt, masterexamen, SLU Ultuna
2012-2013 Utbytesstudier, Københavns Universitet
2011-2012 Landscape Design Studio, KTH Stockholm
2008-2011 Landskapsarkitekt, kandidat, SLU Ultuna

Språk/ Svenska, danska, engelska, spanska (bas)

Medlemskap/ Sveriges Arkitekter

Karl Tyrväinen  har arbetat med projekt i olika skalor och skeden, från tävlingar och stadsbyggnadsprojekt i tidiga skeden till projektering av bostads-, skolgårdar och takterrasser. Karl sätter stor vikt vid att integrera ekosystemtjänster med sociala och estetiska aspekter inom landskapsarkitektur. Han har även ett intresse för genus- och normkritisk arkitektur där Karl deltagit i flertal workshops och projekt med sådana profiler.