Sted: Tingbjerg, Danmark
Areal: 3.600 m2
Status: Udført 2018

Kragh&Berglund modtager Brolæggerprisen 2018 for pladsen omkring det nye Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus.

Vi er beærede over at modtage prisen tildelt af Brolæggerlauget og stolte af at have skabt den gentænkte og smukke bydelsplads.

K&B modtager bl.a. prisen for deres arbejde med at nytænke og projektere pladsens belægning ved at genbruge de gamle engelske brosten og derved bevare en del af pladsens historie.

Læsningen af stedets kontekst og det bevaringsværdige kulturmiljø har været afsættet for skabelsen af det nye bydelstorv både ved en rumlig forståelse af det eksisterende og ved tilføjelse af natur i en urban kontekst.

Tingbjergs nye Bibliotek og Kulturhus er placeret i et bevaringsværdigt kulturmiljø som i 1950érne blev udviklet af Steen Eiler Rasmussen og landskabet blev skabt af landskabsarkitekt C.Th. Sørensen.

Tanken var dengang at naturen som skabende element fremmer det gode liv og styrker naboskabet og samhørigheden i området. Hvilket er mere end present i dag.

Naturen spiller derfor en væsentlig rolle i projektet både som den helt grundlæggende identitet, som dialog mellem bygninger og landskab og som brug til rumlig disponering af fladen.

Ved samtidigt at bruge det der allerede eksisterer – synliggøres og udvikles det bevaringsværdige kulturmiljø samt tanken om recycling introduceres.

Den oprindelige brostensbelægning med gamle engelske brosten i høj kvalitet, er genbrugt og skaber et torv med sin helt egen identitet, der både er genkendeligt, nytænkt og poetisk i en lokal forankring.

Brostenene er unikke i deres tilhuggede form, farve og overflade – de emmer af historie og i de nye sammensatte mønstre bliver de små værker.

Bydelspladsen er skabt i et samspil med bibliotek og kulturhusets arkitektur som et aktivt indgreb i bydelen og et stærkt symbol på Tingbjergs potentiale, hvor samhørigheden i lokalområdet fremmes og mødet mellem mennesker skaber interaktion, fællesskaber, synlighed og tryghed.

Kulturhusets indre liv trækkes ud i rummet og bliver en forlængelse af fællesrummenes muligheder.
Pladsen er en stor uprogrammeret flade for det uformelle møde, midlertidige elementer/udstillinger og for de store fællesskaber til events. F.eks. kulturdage, markedsgade og andre lokalområdeaktiviteter.

Bydelspladsen er enkelt i sit udtryk med brostensbelægning og store plantebede med fyrretræer og græsser– både forfinet og jordnært på en gang, hvor natur er det skabende element for rumlig variation, sanselig oplevelse og høj biodiversitet.

Bedene er beplantet med helt små fyrretræ. En plantemetode som man også udfører i plantager. I denne bymæssige sammenhæng bliver plantemetoden også en læring i skovplantning.

Samarbejde:

Arkitekt Bibliotek og kulturhus: COBE aps.

Indretning: Rune Fjord STUDIO.

Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S.

Entreprenør landskab: C.C.Brun Entreprise A/S.

Bygherre: Københavns Kommune

Fotos: Rasmus Hjortshøj – COAST Studio

Copyright landskab: Kragh & Berglund Landskabsarkitekter A/S

Kontakt Karen Tovgaard for mere information på mail: kar@kragh-berglund.dk, eller telefon +45 81 72 74 52

Tags: , , , , , , , , , ,