Bolig, regnvand LAR og jord

Vores erfaring med boligområder, regnvand og jord gør at vi kan få funktionelle anlæg og anlæg der giver nye oplevelser til brugeren. LAR anlæg hænger sammen med jordhåndtering og digitale modeller. Til håndtering af volumner, afgravning og påfyldning anvender vi Quicksurf. Vores tekniske niveau er højt, og vi forstår at LAR anlæg også skal være robuste og enkle.

LAR anlæg der udfordrer og som gør en forskel for brugerne. Gennem at koble infrastrukturplaner, regnvand og renovering af udearealer i boligområder kan vi skabe nye og storeværdier bor beboerne. I Aab50 ved Sjælør boulevard er der gennem infrastruktur midler og LAR afkobling skabt økonomisk råderum til en gennem renovering af udearealerne, med henblik på at integrere boligerne i byen og skabe et bedre rekreativt område for beboerne.

Vi bidrager gerne med vejledning både som bygherrerådgivere i de indledende faser og projektering.

Kontakt  Hans Kragh på hkr@kragh-berglund.dk

Regnvand og klimasikring