Vi er nomineret til Oslo bys Arkitektur pris

Dyvekeskolen i klassen på DR ULTRA

Vi vinder Generationernes Hus

Rammeaftale Stockholm

Sted: Stockholm
Areal: Rammeaftale
Status: Vundet

Kragh&Berglund Landskabsarkitekter har sammen med 14 andre landskabsarkitekter kvalificeret sig til rammeaftale med Stockholm stad. Vi glæder os!

1. Pris Folehaven bro

Sted: Folehaven bro
Areal: 34.000 m2
Status: 1. pris

Broen indpasses fint i landskabet både hvor projektet gennemføres med opbygning af rampe i jord, men helt klart også hvor der skabes sammenhæng mellem broen og rampen  ved at fortsætte hovedsøjlernes lette og smukke form ind i parken. Tilpasningen til det eksisterende stisystem er selvklart og i høj grad løst. Det vurderes at landskabsarkitektens erfaringer i høj grad kommer til udtryk i nærværende projekt med forslag til de landskabelige løsninger for tilpasning til omgivelserne. Samlet vurederes projektet til 10 point ud af 10 mulige. I samarbejde med Dissing&Witling og COWÌ. Copyright bro D+W og COWI.

Læs mere her https://www.magasinetkbh.dk/indhold/cykelbro-folehaven

Vi vinder 3. pris på Selma park

Sted: Göteborg, Sverige
Areal: 125.000 m2
Status: 3. pris

3:e pris 100 000 SEK tilldelas ”SELMAS PARK – EN RÖRELSE GENOM LANDSKAP” för ett djärvt och nytänkande förslag som visar en spännande gradient mellan stad och natur och natur och stad. Förslagsställare: Kragh&Berglund genom Kerstin Fogh Harboe, Anna Katrine Jensen, Ida Kirkegaard Christensen, Ana Rita Fernandes, Jonas Berglund, Hans Kragh och Maria Höök.

Læs mere her https://www.arkitekt.se/selmas-park-andra-och-tredje-pris/

Vi vinder rammeaftale på Gotland

Sted: Gotland, Sverige
Areal: 420.000 m2
Status: Igangværende rammeaftale

Vi er udvalgt til at deltage i rammeaftale som landskabsarkitekter på Gotland. Vi glæder os.

1. pris Holbæk sportsby

Sted: Holbæk
Areal: 420.000 m2
Status: Igangværende 1. pris 2016

Holbæk SportsBy er ikke bare idrætsfaciliteter med funktionelle behov, men derimod en poetisk og oplevelsesrig park, hvor folk mødes på tværs af alder, baggrund mv. Et sted hvor pensionisten og tennisspilleren opholder sig på lige fod med hinanden. Et sted hvor der er en sansehave lige op af den fremtidige skaterpark.
Landskabet består af flere større anlæg, som bruges til forskellige sportsaktiviteter: fodbold, en opvisningsbane omgivet af en atletikløbebane og tilhørende faciliteter, tennis, sansehave med petanque-baner, kombineret buffer-parkering med streetbasket, BMX-bane på parkens store bakke af overskudsjord og løbe- og vandreruter på parkens stinet. Derudover indeholder parken en ridesti, og hybridzonerne er forberedt til uorganiseret idræt som parkour, skater, calisthenics og crossfit mv.
Holbæk SportsBy skal opfordre til bevægelse – ikke fordi man skal, men fordi man får lyst til at bevæge sig, fordi der er oplevelser, og fordi man ikke løber en tur på en løbebane, men har muligheden for at løbe en tur i en smuk park.
Parken og oplevelsen tager sit udgangspunkt i det omgivende kulturlandskab, mødet mellem det kultiverede; markerne og det ukultiverede; naturen. I mødet ligger også oplevelsent mellem det rationelle og det irrationelle – det strukturerede og det legende.
I det spændingsfelt skal Holbæk SportsBy skabes. Og lige præcis i grænsen mellem det rationelle og det irrationelle skabes spændingsfeltet, der gør, at det er interessant at færdes. Det er her stierne og hybridzonerne findes, hvor der både er blomster, tennis og småbørnsleg. Det er her man kan sætte sig på en bænk ved søen og betragte løberne der bruger stilen som løbebane.
De mange større og mindre loops forbinder alle parkens funktioner, som sammen består af et stisystem med en hovedsti, der går fra nord mod syd. Hovedstien er livsnerven, som går gennem hele området, og deles op i mindre stier og små afstikkere, der fungerer som hybridzoner.

Yixing Activity Square

Sted: Yixing, Kina
Areal: 12.000 m2
Status: Igangværende

Tanken er at det skal væren enkelt og afslappet at prøve en ny sport. Og at det skal være frit og gratis, uden organisationstvang. Området skal fungere som en mødesplads der er tilgængelig for alle, både for den der vil udføre en aktivitet, men også for dem der blot vil mødes og hænge ud med vennerne.
Tre forskellige landskabselementer; broen, landskabet og vandet samler området i et klart greb og bidrager til en dynamisk plan der varierer fra øst til vest.
Projektets rygrad, broen, slynger sig gennem området, over vandet, og er det strukturerende element hvotil alle aktiviteter knytter sig. Den danner større og mindre pladser, og giver mulighed for at holde en pause på løbeturen og nyde udsigten over vandet. Landskabet, med aktiviteter og   variende beplantning og topografi ligger som et underlag og bidrager med forskellige sanselige oplevelser og stemninger. Vandet er synligt alle steder fra og er det orienterende element.
Et væld af aktiviteter og forskellige programmer er spredt rundt i området for at skabe aktivitet og muligheder for ophold. Sportsbaner, dirt jumps, grillområder og legepladser tiltrækker mange forskellige brugergrupper, og inviterer til spontan aktivitet og ophold. Der er mulighed for at lave alle triatlon-disciplier i området da vandet renses løbende og den kombinerede gang og cykelsti, kan inddrages.

Yixing loop island

Sted: Kina
Areal: 1.200.000 m2
Status: Igangværende

Tanken er at det skal væren enkelt og afslappet at prøve en ny sport. Og at det skal være frit og gratis, uden organisationstvang. Området skal fungere som en mødesplads der er tilgængelig for alle, både for den der vil udføre en aktivitet, men også for dem der blot vil mødes og hænge ud med vennerne.
Tre forskellige landskabselementer; broen, landskabet og vandet samler området i et klart greb og bidrager til en dynamisk plan der varierer fra øst til vest.
Projektets rygrad, broen, slynger sig gennem området, over vandet, og er det strukturerende element hvotil alle aktiviteter knytter sig. Den danner større og mindre pladser, og giver mulighed for at holde en pause på løbeturen og nyde udsigten over vandet. Landskabet, med aktiviteter og   variende beplantning og topografi ligger som et underlag og bidrager med forskellige sanselige oplevelser og stemninger. Vandet er synligt alle steder fra og er det orienterende element.
Et væld af aktiviteter og forskellige programmer er spredt rundt i området for at skabe aktivitet og muligheder for ophold. Sportsbaner, dirt jumps, grillområder og legepladser tiltrækker mange forskellige brugergrupper, og inviterer til spontan aktivitet og ophold. Der er mulighed for at lave alle triatlon-disciplier i området da vandet renses løbende og den kombinerede gang og cykelsti, kan inddrages.

Yaobu Parkour Park open for free use

Site: Yaobu, China
Area: 35.450 m2
Status: on construction

The mainly task of the project is to bring a new layer able to turn the space more alive and enthusiastic, with activities and other leisure areas.
Our proposal is to transform the site in a active park, open to everybody, near the city.
This park leads the place to another commercial and economic level, valuing it and transforming it in a center and relevant place for opportunities and trades.

The project is divided in two parts.
The parkour park, that will be in the south of the project scope, working as a meet up point.
And some other spread activities in the project as climbing walls, climbing frames, rolls of grasses to walk in, and multifunctions benches, where you can have a rest or you cans also use for other activities like parkour!

Copyright landscape: Kragh & Berglund Landskabsarkitekter A/S

Vi vinder Brøndby Strand

Sted: Brøndby
Areal: 900.000 m2
Status: Igangværende 1. pris 2014

Hvordan omdannes et område med 8.000 indbyggere i en ny helhedsplan ? Fremtidens Brøndby Strand Parkerne er et område som både rummer store kvaliteter bymæssigt og som ligger midt i naturen. Det rummer det bedste fra naturen og det bedste fra byen. Naturen tæt på og et rigt byliv. Her tænkes klimaet ind i hvert aspekt af dagligdagen – og bliver et pejlemærke energimæssigt, transportmæssigt og socialt. I dag er hele bebyggelsen og landskabet orkestreret øst-vest. Bebyggelsen fremtræder ensformig og gør stedet fattigt på oplevelser.Bebyggelsen er funktionsdelt og lagdelt både i plan og snit. Voldene og det separerede trafikmønster bevirker at fodgængere og cyklister generelt aldrig har overblikket, hvilket i sidste ende betyder at det føles utrygt at færdes i området.Samtidig har vi klimaudfordringerne, på bydelsniveau specielt med hensyn til regnvand hvor vi som samfund de kommende år er nødt til at anvise nye løsninger. Disse store ændringer skal bruges til at skabe varige værdier, rumligt, socialt og miljømæssigt. Et nyt ansigt mod verden. Disse udfordringer udmunder i 5 overordnede landskabelige strategier: Der etableres 4 nye pladser der er bebyggelsen hængsler og nye ansigt mod omverdenen. Der åbnes op ved pladserne,så rumlige orienteringen ændres til at gå syd-nord på tværs af bebyggelsen for at bryde homogeniteten. Der etableres en regnvandspark i esplanadeparken som flettes sammen med bebyggelsen.Der etableres en ny øst-vest gående niveaufri urban forbindelse strædet, der samler cyklister og gående på samme niveau ved centerpladserne. Der etableres en ny grøn supercyklsti der møder strædet ved de 4 nye pladser. Helhedsplanen er vundet i 1 pris 2014. Uddrag af dommerbetænkningnen “Projektets beskrivelse af regnvandshåndteringen er konkurrencen mest ambitiøse og er som sådan forbilledlig som klimasikring og generator for en ny byudvikling.” Samarbejdspartnere: Domus, BCVA og Moe A/S Copyrights: Domus, BCVA og Moe A/S Presse: POLITIKEN BO VEST ARKITEKTFORENINGEN BOLIGEN E ARCHITECT

Åbenrå sikres mod havet med klimaboulevard

Åbenrå sikres mod havet med klimaboulevard

Klimaboulevarden kombinerer de rekreative værdier med klimasikring. Gennem ved enkelt at hæve vejen mod havet og etablere et grønt bælte, får Aabenraa sikret sig mod havet og nye rekreative værdier. Omkostningerne ved oversvømmelse er enorme og er en vigtig driver for en fremtidig sikring. Vi har i vores projekt forudsat en sikring mod oversvømmelse til kote 2.50. Sikringen mod oversvømmelse sker ved udgravning af en kanal langs Gasværksvej. Jorden bruges til at etablere et dige samtidig med, at der etab¬leres et grønt promenadestrøg langs kanalen. På øerne ved havnen sikres mod frem¬tidig oversvømmelse ved opgravning af kanaler og udlægning af jorden til den ønskede højde.

Samarbejdspartnere: Transform, Niras, Gehl Architects, Rikke Stenbro

Kv Caroli shoppingcenter indviet

Kv Caroli shoppingcenter

Kv Caroli er åbnet og indviet. Forslaget er opbygget omkring et sammenhængende gulv i natursten, der forgrener sig både ude og inde og danner grund for et samspil af indbyrdes differentierede pladser. Kv Caroli er omdrejningspunkt for en omdannelse af kvarteret og bydelen, og bruges som generator for at løfte kvarterets byliv. SHL er de dygtige arkitekter på opgaven. Stedet er et besøg værd og selve strukturen for shoppingcentret er anderledes og ny. Kvarteret bidrager positivt til byen og bylivet – tillykke til Kv Caroli og Malmö stad.

Furuset i Arkitektur N og youtube

1. pris Hvidovre Hospital

1. pris
Hvidovre
Hospital

Vi har sammen med schmidt hammer lassen architects, aarhus arkitekterne, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, Royal Haskoning vundet Hvidovre Hospital.

1. pris Tølløse Dagsinstitution

1. pris
Tølløse
Dagsinstitution

Vi har sammen med COBE vundet Tølløse dagsinstitution.

Bispebjerg hospital

Vi er prækvalificerede til Bispebjerg hospital

Vi er sammen med SHL og HASSELL (UK), MJ Medical (UK), Haskoning DHV (NL) mod følgende teams:

AIA Associés (F) med følgende underrådgivere:  COBE ApS (DK), LIW Planning ApS (DK), Dominia A/S (DK), Wessberg A/S (DK), Wissenberg A/S (DK), Transsolar GmbH (DE), SINTEF (N)

Brunet-Saunier Architecture SAS (F) PLH Arkitekter A/S (DK) med følgende underrådgivere: Niras A/S (DK), Artelia (F), Lyngkilde (DK), 1:1 Landskab(DK), Transsolar (F, DE, USA)

CF Møller Danmark A/S (DK) med følgende underrådgivere: Terroir ApS (DK/AU), Alectia A/S (DK), Søren Jensen A/S (DK)

COWI A/S (DK) med følgende underrådgivere: COWI Norge AS (N), Nordic Office and Arc. (N), AART architects A/S(DK), CCO A/S (DK), Marianne Levinsen ApS (DK)

KHR arkitekter A/S (DK) WHR Architects Europa (USA/DK) Arup Denmark (Ove Arup & Partners Int. Lt) (UK) med følgende underrådgiver: Schønherr A/S (DK) Rafael de la-hoz arquitectos (ES) Perkins+Will Architects (USA) Dissing+Weitling architecture A/S (DK) Buro Happold Ltd. (UK/DK) Gustafson Porter (UK)

4 hjerter til DTU 324

4 hjerter
til
DTU 324

Atmosfæren fra DTU’s havecampus er trukket ind i den lette bygning. Oliventræerne er grønne året rundt, og sammen med den naturlige ventilation og de store glasflader giver de oplevelsen af, at man sidder i en stor udestue i det flotte haveanlæg.

Læs hele anmeldelsen på