Prækvalificeret til udvikling af Sandvika Norge

Prækvalificeret
til udvikling
af Sandvika Norge

Kragh&Berglund er prækvalificeret til de parallelle opdrag Sandvika Norge sammen med COBE, DRMA, Via Trafik og Yngve Andrèn.

Formålet med det parallelle opdrag er dobbelt, hvor de to dele skal ses i sammenhæng:

• Demonstrere, hvordan stationsområdet funktionalitet, kapacitet, tilgængelighed og tilpasning til byen bedst kan forbedres.
• Vise hvordan Sandvika downtown øst kan udvikles og revitaliseres på en økonomisk og miljømæssigt bæredygtig måde.

Den parallelle opgaver vil blive brugt som input til afklaring af den fremtidige arealanvendelse gennem området zoneinddeling samt eventuelle detaljerede planer. Konkurrencen vil også blive brugt som grundlag for andet arbejde med andre initiativer og revitalisering af downtown området – foretaget af kommunen og / eller grundejere, virksomheder og andre relevante aktører.

Et ønske med det parallelle updrag er at bringe forskellige strategier og løsninger til en kompleks og udfordrende opgave.

Et fundament for en gradvis udvikling, der viser initiativer og muligheder på kort og lang sigt ønsker klar.

Sandvig Strandpromenade under udførsel

Sandvig
Strandpromenade
under udførsel

Sandvig strandpromenade er under udførsel og indvies den 14. juni. Projektet skal give bedre adgang adgang til Sandvig strand, og øge brugen af området. Strandpromenaden omfatter fjernelse af bølgebadet, reetableringen af klitterne, promenade, bænk langs promenaden, trapper og badebroer til vandet og belysning. En opgradering af hele området

Tianjin Ecocity 5 km2 Eco city Konkurrence

Tianjin Ecocity
5 km2 Eco city
Konkurrence

Sammen med Archiland ltd skal vi igang med konkurrencen omkring den centrale del Tianjin Eco, dels urban design af city center og conceptual design af enkeltstående bygningsværker. Andre deltagere i konkurrencen er Steven Holl Architects, GMP Architects, Paul Andreu Architecte. 5 enkelt stående bygninger skal danne afslutningen på Tianjin Eco valley.

Vordingborg Bygherrerådgivning på borgterræn

Vordingborg
Bygherrerådgivning
på borgterræn

Kragh&Berglund er valgt som bygherre rådgiver på borgterrænet ved Danmarks Borgcenter. Rådgivningen har til formål at sikre fastholdelse af et allerede fastlagt hovedgreb og designlinje gennem landskabsprojektets delområder.

Ny arbejdsplads i Stockholm

Ny arbejdsplads i Stockholm

Vores svenske adresse og kontor er flyttet til Gävlegatan 12 A, Stockholm.

Ansvarlig for prækval Nikolaj Holmgren

Ansvarlig
for prækval
Nikolaj Holmgren

Nikolaj Homgren står fremover for vores prækval materiale i samarbejde med Jeremy Andrew Dennis og Hans Kragh. Kontakt Nikolaj på nhh@kragh-berglund.dk

Søndermarken Vejle Fremtidens forstæder igang

Søndermarken Vejle
Fremtidens forstæder
igang.

SØNDERMARKEN – VISIONER FOR FREMTIDENS FORSTAD, hvad skal fremtidens forstad kunne. Konkurrencen er udskrevet af Vejle kommune i samarbejde med Realdania.

“Oprindeligt betegnede forstaden bebyggelse uden for stadens forsvarsværker[2], som i krigstilfælde skulle fjernes af hensyn til beskydningen af en angribende fjende i det mindste ud i en vis afstand – den såkaldte demarkationslinje – og den nye betydning vandt først frem omkring århundredeskiftet (1900), da stædernes forsvarsværker blev nedlagte i kraft af tidens udvikling, der havde gjort dem virkningsløse og dermed overflødige.

Mange forstæder i større danske byer har oprindeligt udviklet sig som små selvstændige byer, der først med tiden voksede sammen med en større by. Derfor er en forstad gerne kendetegnet ved at have sit eget centrum, forretningsliv, industri med videre.

Selv om forstæder også kendes tidligere var det først ved industrialiseringen fra midten af 1800-tallet, at forstæder begyndte at vokse frem for alvor. I begyndelsen forsøgte man sig med indlemmelser, men da proceduren herfor var vanskelig og fremgangsmåden snart viste sig mislykket, begyndte man i statistisk henseende at registrere forstæder for derved at få byernes samlede indbyggertal[3].

Med tiden er mange gamle forstæder ved stadsgrænsereguleringer eller kommunalreformer blevet lagt sammen med den købstad, de lå i tilknytning til, for derved at opnå en samlet forvaltning af hele det sammenhængende, bebyggede byområde. Eksempelvis blev ved kommunalreformen 1970 de fleste forstæder i Danmark sluttet sammen med den købstad, de var knyttede til. Forstadsbegrebet anvendtes herefter kun om de kommuner, der lå i hovedstadsområdet for at tilkendegive deres sammenvoksning med København. Under hensyntagen til, at mange gamle forstæder fortsat udgør mere eller mindre velafgrænsede bebyggelser, vil det siden 1970 være mere rimeligt at tale om bydele snarere end om forstæder i traditionel forstand.” Fra wikipida.

Måske kunne det være mere hensigtsmæssigt at betragte forstaden som en del af byen ?

Bryghusgrunden Brugergruppen begejstret

Rasmus L. Andersen, fra Kragh & Berglund Landskabsarkitekter, fremlagde forslaget for brugerne og var meget glad for både præsentationen og brugernes konstruktive kommentarer: ”Jeg er utrolig glad for den positive modtagelse af landskabsprojektet. Det har taget tid at komme hertil, men at høre brugernes begejstring for det trappemotiv, som er legepladsens gennemgående element, og se hvor godt de tog i mod ”Bjerget og Hulen”, som er indeholdt i trappemotivet, lover godt for det videre arbejde”, siger Rasmus L. Andersen.

Læs mere HER

Dyveke Skolen Regnvand og leg på Amager

Dyveke Skolen
Regnvand og leg
på Amager

Hvordan kombineres regnvand med leg ?

Parkour park Oslo Brugermøde

Parkour park
Oslo
Brugermøde

Parkourparken i verdensparken Fureset er startet op med en workshop i Oslo med brugere og bygherre

Plug N Play evalueret af Hausenberg

Plug N Play
evalueret
af Hausenberg

Læs hele rapporten HER

Plug N Play er blevet evalueret af hausenberg, idéen om en meget urban og bymæssigt park bygget op omkring en gade, har vist sig bæredygtig og i stand til at løfte bylivet i ørestaden.

„Det er første gang, jeg er her, og
jeg har været her siden kl. 14. Det
er pissegodt og rigtig fedt, at
nogen gider tage initiativ til at
bygge sådan noget her”

Keyword:
Plug N Play as a city life generator
Hvorfor er der ikke mere urbanitet i Ørestaden ?