Kragh&Berglund er en international anerkendt arkitekttegnestue med en markant profil i krydsfeltet mellem arkitektur, landskab og urbanemiljøer – vi har kontorer i København, Stockholm og Beijing.

Vi hjælper bygherrer med at træffe de gode beslutninger til udviklingen af byer og landskaber, hvor naturarv og sammenhængskraft er fundamentet for lokale løsninger på tidens største urbaneudfordringer.

Vores tilgang til hvert enkelt projekt er at søge de skjulte potentialer i konteksten og fokuserer på at forandre og forbedre et steds identitet i samspil med naturen og det legende for derved at højne livskvaliteten hos alle mennesker.

Vores værdigrundlag er at prioriterer demokratisk- og socialarkitektur sammentænkt med steders samfundskulturellestrukturer, mobilitet og tilgængelighed.

Kort sagt – vi brænder for at skabe steder og muligheder for mødet mellem mennesker bliver sjovere, sundere og mere samhørigt