Sted: Asker, Norge
Areal: 50.000 m2
Status: Konkurrence

Fremtidens Asker er sammenhængende og rigt på et væld af enkeltstående oplevelser der overrasker og fanger den besøgende, der tilføres en ekstra positiv og interessant dimension. Det er samtidig en by i traditionel forstand med gader, strøg, pladser og parker, hvor bylivet kan udfolde og udvikle sig. Målet er en mangfoldig by, der efterlader sig et stærkt indtryk både hos den besøgende og borgeren. Man får lyst til at gå i dialog med byen, med dens mange oplevelser, aktiviteter, stemninger og oplevelser. Asker sentrum vækker glæde, nysgerrighed og drager den besøgende.

Aktivitetsparken
Aktivitetsparken omfatter sportsparken mod øst, med atletikbaner og træningsbane i et parklandskab, det nye Asker Stadion og den urbane aktivitetspark der udspændes mellem Stadion og Asker Elva. Programmerne fra øst mod vest forskyder og vrider sig i forhold til terrænet. Aktivitetsparken danner et flow mellem forskellige aktiviteter og programmer, der stikker ud som kanter, flager og grønne øer. Kanterne bearbejdes så de kan løse niveauspring i form af plinter på de steder, hvor det er nødvendigt. Det giver et kantmotiv, hvor der opstår siddepladser og man får oplevelsen af at husene står på flager fastholdt af en flydende bevægelse, med grønne øer, blomstrende kirsebær, og en mere spredt robust beplantning med eg eller robinia.
Lange smalle stave i marmor, eller som lysende bånd i en naturstensstensbelægning, refererer til strømninger i vandet. De forskellige aktiviteter byder på forskellige typer underlag efter behov, markante farver der signalerer at byen byder op til aktivitet og signalerer stolthed over at være en aktiv by. På udvalgte steder danner stavene kanter, til ophold og leg. Belægnings strategien er robust og kan håndtere de mange skæve vinkler, og naturstenen skaber en bymæssig fleksibel belægning, der allerede er en del af Asker by.
Aktivitetsparken der bringer sport og aktivitet ind som en katalysator for bylivet, gør Asker centrum til noget unikt.

Asker Elva
Langs Elven er der et sammenhængende og varieret forløb for gående og cyklister, med mulighed for ophold. Landskabet foldes ned mod vandet og danner skrå flader, hvor imellem beplantning og træer kommer op. Kantmotivet styrkes ved foldningerne, der danner niveauer mellem elven og byen og som desuden fungerer som ekstra reserve for det vand, når der opstår flom, Kantmotivet varieres så der er højere kanter, lavere kanter, kanter der skråner ned i vandet, og kanter der møder vandet. Der kommer en tæt sammenhæng med vandet og byens liv. Motivet omkring elven, de smalle steder, de flade steder, arealer der skråner ned mod elven, skaber den naturlige variation, som der er langs med en Asker elv, samtidig med at det har en høj brugsværdi, og fungerer i en urban kontekst.

De to broer
Aktivitets parken er kantmotivet langs elven, der folder ud og bliver til plateauer der samtidig fungerer som broer. Broerne er ikke kun til passage, men man kan sætte sig og nyde udsigten op af elven, eller betragte det liv der udfolder sig i byen.
Asker elvan bearbejdes til et stykke urbant natur, og er med til at skabe variation og en anden rekreativ mulighed for Asker borgerne, der ønsker en rolig oplevelse.

Keywords:
Aktiviteter som det bærende element i en byplan.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,