Sted: Gentofte, Danmark
Areal: 6.000 m2
Status: Udført 2007

Forslaget tager udgangspunkt i et værdibaseret brugerinddragelses-program, som SKUB (skoleudviklings- og udbygningsprojekt i Gentofte Kommune) har formuleret i samarbejde med Bakkegårdsskolens lærere, elever og forældre samt i overensstemmelse med den nye folkeskolelov.
Oven på taget af Bakkegårdskolens idrætshal har Kragh & Berglund anlagt et legelandskab, der tematisk udformer sig som et fantasifuldt, flydende flodlandskab. Landskabet er konstrueret med sandkasser, gummibakker, vandhuller, elefantgræs, en pilefletlabyrint, balancestolper og egetræsstammer. Ved at udnytte skolens tagarealer på 6.000 m2 på en alternativ måde, bliver det nye skolegårdsterræn et spændende og anderledes socialt opholdsrum, der både stimulerer en variation i børnenes sanselige og fysiske aktivitet og giver en masse frisk luft.
Præmiering: Indstillet til Mies van der Rohe prisen 2006.

Tags: , , , , , , , , , ,