Sted: Malmø, Sverige

Areal: 7.000 m2

Status: Paralelt updrag
Kirkepladsen og dens omgivelser omfortolkes og sammensættes i en ny kontekst. Et niveauspring etableres omkring kirken så dens placering i byrummet bliver mere tydelig. Den nye plint løser problematikken med højdesætningen på pladsen. Trapper og ramper fremmer tilgængeligheden.
En indarbejdning af begrebet ”citydesign” handler om at fastholde gæsterne i byrummet. Dette sker gennem oplevelser som kunst og vandelementer, rigeligt med siddepladser, behagelig belysning, udeservering samt en minimering af den kørende trafik og en maksimering af pladsen på de bløde trafikanters præmisser. Højt designede elementer placerer kirken i en ny samtid.

Keywords:

Nutidigt designede elementer placerer kirken i en ny samtid

HØJ KVALITET PÅ BYRUMMENE = MANGE BRUGERE

Tags: , , , , ,