Christian Restorff-Liliegreen

Christian Restorff-Liliegreen

Landskabsarkitekt cand.hort.arch.

+45 81 72 74 49
+45 35 25 15 18

crl@kragh-berglund.dk

Ansættelse/ 2016

Uddannelse/
Landskabsarkitekt mdl, KVL, København (1995)

Sprog/ Dansk, engelsk

Medlemskaber/

Tidligere ansættelser/
Arkitema
Stig L. Andersson
Peter Holst
Kirsten Lund Ander-sen
Inger Ravn

Erfaring/
Christian er en meget erfaren landskabs- og byrumsarkitekt og har arbejdet med projektudvikling og projektledelse, herunder programanalyse, prissætning/økonomivurdering, sagsstyring, projektering, fagtilsyn, kvalitetssikring, bygge- og anlægsteknik/bygbarhed og CAD de sidste 15 år.

Christian er senior projektleder hos Kragh og Berglund og har gennem sit arbejde beskæftiget sig med en bred vifte af projekttyper herunder plejecentre, skoler, skater- og parkourfaciliteter, daginstitutioner, aktive byparker, byfornyelse, vejprojekter, renoveringer, belysningsprojekter og landskabsarbejder i forbindelse med boligbyggeri og boligforeninger.

Christian er en udpræget tværfaglig medarbejder, der i kraft af sine kompetencer og store erfaring indgår dynamisk i små og store projektteams. Gennem sine mange projekter har Christian oparbejdet særlig gode erfaringer med udvikling af projekter i tæt dialog med brugere og bygherre. Christians særlige kompetencer ligger i evnen til at lede og udvikle projekter med stor kompleksitet der kræver høj grad af beboer- og brugerinddragelse og balancerer denne proces med et skarpt fokus på projektets økonomiske og tidsmæssige ramme.

Christian er optimisten, der selv i pressede situationer har overskud til at sprede sit gode humør. Han er socialt anlagt og fungerer godt og hjemmevandt i alle fagniveauer såvel som i teams. Christian motiveres af at tage en opgave, leve sig 100% ind i den og føre den ud i livet. Han har et stort overblik, der sammen med en struktureret tilgang sikrer, at der ikke falder noget ned mellem to stole.