Christina Mathiesen

Christina Mathiesen

Landskabsarkitekt cand.hort.arch

+45 81 72 74 56
+45 35 25 15 18

chm@kragh-berglund.dk

Født
1980

Ansættelse
2007

Uddannelse
2000-06 Landskabsarkitekt, MDL uddannet fra
Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole i København

Sprog
Dansk og engelsk

Medlemskaber
Danske Landskabsarkitekter

TIDLIGERE ANSÆTTELSER
2006/07 Tegnestuen Kamp.nu Landskabsarkitektur/1:1 land skab
2005/06 Praktikant Tegnestuen Kamp.nu Landskabsarkitektur

ERFARING
10 års tegnestueerfaring. Indgående plante- og materialekendskab. Specialviden indenfor udformning og projektering af skolegårde og legepladser

ROLLE
Projektmedarbejder

SPECIALE
Christina er ansat på tegnestuen som projektmedarbejder og har 10 års erfaring som projekterings- og sagsarkitekt.
Christina har som projektmedarbejder været med på en lang række af tegnestuens projekter fra idéfase til projektering og detailprojektering samt kvalitetssikring og tilsyn. Hun har stor faglig viden indenfor materialer, LAR, beplantning og inventar, særligt med sigte på skolegårde og legepladser og på aktive byrum hvor fysisk udfoldelse indgår som en del af designparametrene. Christina har været med til at udvikle nye metoder for planlægning af legepladser og skolegårde blandt andet i forbindelse med SKUB samarbejdet i Gentofte Kommune. Af udførte projekter kan nævnes Skovgårdssskolen, Dyvekeskolen,  og Vigerslev Park Legeplads.
Christina har derudover projekteret, Samaranch Memorial, Bryghusgrunden, og har af igangværende projekter blandt andet Hvidovre Hospital og Tingbjerg Kulturhus.

UDVALGTE REFERENCER
Kragh & Berglund Landskabsarkitekter

Tingbjerg kulturhus, forplads og ankomstarealer, projekterende medarbejder, under projektering 2016
Stranden, handicapvenlig badefacilitet, projekterende medarbejder, under projektering, 2016
Gentofte sportspark, projekterende medarbejder, ansvarlig for kvalitetssikring og tilsyn. Udført 2016
Johannesskolen,  skitseprojekt, 2014-2015, projektleder, udført 2015
Hvidovre hospital, igangværende projektering 2015-2016, projekterende medarbejder.
Rådhusvænge, Ølstykke Danmark, udearealer bebyggelse + LAR, igangværende projektering 2015-2016, projektleder
Helsingborg hospital, igangværende projektering 2014-2016, ansvarlig for kvalitetssikring.
Dyvekeskolen, udearealer + LAR, udført 2013
VIBO Nivåhøj, Nivå Danmark, helhedsplan samt projektering, udført 2013
Umeva Öns avloppsreningsverk, Umeå Sverige, Landskabsplan med LAR, skitsering og projektering, igangværende 2011-2012
Samaranch Memorial Park, Tianjin Kina, Landskabsplan til museumspark, udført 2014
Bryghusgrunden, København Danmark, byrumsudvikling i samarbejde med OMA, under opførelse
Caroli Shopping Center, Malmø Sverige, byrumsplan, 1. præmie med SHL Architects, udført 2013
Klimabørnehave, Humlebæk Danmark, legeplads til integreret institution, udført 2011
St. Frösunda, Solna Stockholm Sverige, helhedsplan ny bydel, ikke udført, 2010
Skovgårdsskolen, Gentofte Danmark, skolegårde, udført 2010
Humlebæk Lilleskole, Danmark, helhedsplan, udført 2010
Helsingør Strandgade, Helsingør Danmark, helhedsplan, skitseforslag, 2010
Tianjin Industrial Park, Tianjin Kina, helhedsplan, igangværende 2009
Sydhavnen, København Danmark, helhedsplan og lokalplansmateriale, ikke udført 2009
Urban farming og Vertical garden, Tianjin Kina, skitseforslag, udført 2009-
Shanghai Western, Shanghai Kina, Skitsforslag til stationsforplads, ikke udført 2009
Skovshovedskole, Gentofte Danmark, skolegård, udført 2010
Helsingør Domkirke Plads, Helsingør Danmark, skitseforslag, ikke udført 2009
Vigerslev Park legeplads, Københavns Kommune Danmark, udført 2009
Plug N Play aktivitetspark, Ørestad Syd København Danmark, udført 2009
Ikea Lodz Polen, indendørs have/aktivitetscenter, projektforslag ikke udført, 2009

Tegnestuen Kamp.nu landskabsarkitektur v. Jacob Kamp.
Biogen Idec, Hillerød, etape 1, hovedprojekt, projektmedarbejder, 2006
Kantinehave, Biogen Idec Hillerød, Skitse- og hovedprojekt, projektmedarbejder, udført 2008
Waterfront Shoppingcenter, Hellerup Danmark, hovedprojekt, udført 2006-2008
2.præmie, Rådhusparken, Frederiksværk Danmark, bebyggelsesplan og landskab 2006 projektmedarbejder.
Pladsen ved Indre Bys Medborgerhus, København Danmark, projektmedarbejder, skitseforslag, udført 2004-2008