Sted: Aarhus, DK

Areal: 7.200 m2 landskab

Status: Under udførelse (forventes færdigt i 2020)

Bygherre: Aarhus Kommune

Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening, og handler om at bringe forskellige generationer sammen i én bygning: børn, unge, ældre, handicappede og familier. Generationernes Hus vil rumme både institutioner, caféer, familie-, studie-, ældre- og handicapboliger. Kragh & Berglund er landskabsarkitekterne på projektet, mens RUM og ERIK Arkitekter er bygningsarkitekterne.

Landskabet omkring Generationernes Hus skaber en indbydende, aktiv og grøn ankomst til huset, og rummer en høj fleksibilitet. Disponeringen og programmeringen af udearealerne tager i høj grad afsæt i de indvendige programmer. Det skal være nemt at trække aktiviteter ud i det fri, og udearealerne skal understøtte og formidle det aktive liv der foregår inde i huset.

Der skabes et varieret udeareal, hvor skift mellem store flader, grønne åndehuller og aktivitetsfelter tilsammen skaber et landskab, hvor alle brugere er tilgodeset og velkomne. Selve bygningen placeres på en stor sammenhængende og gennemgående betonflade, hvorved grænsen mellem ude og inde udviskes.

Belægningen består af felter på 4 x 4 m. insitustøbt beton, der giver gulvet en skala og struktur der passer ind i havnenes store skala og miljø. De store felter rammes ind af stålkanter, og dele af fladen etableres med en kostet betonoverflade der skaber variation i belægningen. Ledelinjer i støbejern integreres i belægningsmønsteret og indgår som en del af det samlede design. Den hårde flade brydes af grønne øer med beplantning og træer. De grønne øer skæres ud i belægningen og plantebede etableres i udsparingerne. Enkelte plantebede hæves, og der etableres siddepladser omkring. Derved sikres der siddepladser der er lettilgængelige for ældre og gangbesværede der har brug for ekstra støtte.  Husets karakteristiske søjle- og arkademotiv begrønnes ved brug af frodige klatreplanter der bevæger sig op ad søjler og facader.

Copyright landskab: Kragh & Berglund Landskabsarkitekter A/S

Tags: , , , , , , ,