Karen Tovgaard

Karen Tovgaard

Arkitekt, Byplan og Landskab cand.arch MAA

+45 81 72 74 52
+45 35 25 15 18

kar@kragh-berglund.dk

Født
1982

Ansættelse
2011

Uddannelse
2004-11 Arkitekt, MAA uddannet fra
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen

Sprog
Dansk, engelsk og tysk

Medlemskaber
Akademisk Arkitektforening
Arkitektforbundet

Tidligere ansættelser
2007/08 Tegnestuen Terroir, Sydney
2007/08 Praktikant Tegnestuen Terroir, Sydney

Erfaring
1½ års tegnestueerfaring.

Rolle i projektet
Projektmedarbejder

Speciale
Karen er ansat på tegnestuen som projektmedarbejder og har 1½ års erfaring indenfor skitsering og projektering.

Karen har som projektmedarbejder været med på en lang række af tegnestuens konkurrencer fra idéfase til projektering. Hun har stor faglig viden indenfor byplan og landskab, særligt med fokus på hvordan landskabet kan indgå som identitetsskaber for byen og aktiverende byrum hvor fysisk udfoldelse indgår som en del af designparametrene.

Udvalgte referencer
Kragh & Berglund Landskabsarkitekter

Umeva Öns avloppsreningsverk, Umeå Sverige, Landskabsplan med LAR, skitsering og projektering, igangværende 2011-2012
Samaranch Memorial Park, Tianjin Kina, Landskabsplan til museumspark, projektering, igangværende 2011-2012
Bryghusgrunden, København Danmark, byrumsudvikling i samarbejde med OMA, igangværende projektering 2011
St. Frösunda, Solna Stockholm Sverige, helhedsplan ny bydel, igangværende 2011
Wuqing Eco city. Wuqing Kina, skitseforslag, ikke udført 2011

Tegnestuen Terroir, Sydney.
Peppermint Bay Building, hovedprojekt, projektmedarbejder, udført 2007-2008
Lindfield House, Sydney, hovedprojekt, projektmedarbejder, udført 2008
Castle Cove House, Sydney, projektmedarbejder, skitseforslag og hovedprojekt, ikke udført 2008
Projekt til Venedig Bienalen 2008