Sted: Ørestad syd, Danmark
Areal: 25.000 m2
Status: Udført 2009′

Plug N Play er Københavns nye laboratorium for bevægelse i byrummet. Plug N Play er en aktivitetspark med overvejende idrætsfaciliteter bygget over filosofien om at kunne plugge forskellige midlertidige aktiviteter på en allerede eksisterende infrastruktur med vand, el, belysning og opmagasineringsplads. Målet har været at generere byliv i den nye bydel Ørestad Syd. Forslaget arbejder med en høj grad af urbanitet og råhed, hvilket bl.a. afspejler sig i det sammenbindende stisystem. Gangforløbet og gaden, der ligger som det bærende motiv, tegnes af de aktiviteter, der knytter sig på forløbet. Stisystemet skifter fra at være smalt til at brede sig ud i pladser. Gaden er belagt med insitustøbte belægningssten i lys beton i moduler af 2×1 meter, der kan flyttes og tilpasses nye aktiviteter fremover. Den bymæssige struktur med gaden og de endeløse kombinationsmuligheder sikrer stor fleksibilitet, der i idrætssammenhænge er nyskabende. Set i en større bymæssig sammenhæng kan idéen om aktivitetsgaden bruges til at koble andre funktioner sammen med idrætten; som haller, biblioteker og andre kulturtilbud, såvel som institutioner, boliger etc.

Styrken i forslaget er tilpasningsgraden. Aktivitetsgaden kan tilpasses i takt med at nye klubber og nye former for kultur og idræt kommer til. Interaktionen mellem forskellige brugere og aktiviteter er med til at styrke oplevelsen af et multifunktionelt område. Med Plug N Play gøres idrætten uformel og tilgængelig for en større gruppe af brugere.

Stedet er succésfuldt, læs rapporten Evaluering af PLUG N PLAY En midlertidig og multifunktionel bylivsgenerator i Ørestad Syd HER.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,