Sted: Tianjin, Kina
Areal: 80.000 m2
Status: Competition 1. prize

En sekvens af cirkulære pladser i varierende størrelser fordeler sig over landskabet. Et bølgende terræn med klare referencer til det skandinaviske klitlandskab udgør parkens fundament. Et forgrenet stinet ligger som et individuelt lag i planen. Stierne løber over terrænet, på bakker og i lavninger og krydser de cirkulære pladser få udvalgte steder.

Tags: , , , , , ,