Sted: Sandvig, Bornholm
Areal: 3.500 m2
Status: Udført 2012
Sandvig ligger i bunden af en vig med en smuk sandstrand. Byen og den omgivende natur besidder stærke kvaliteter. Igennem en nytænkning af strandpromenaden omdannes området langs vandet til et aktiv for hele byen.
Imellem vandet og byen etableres et byrum med varierende rum med opholdsmuligheder med udsyn og plads til udeservering samt muligheder for aktivitet både på land og i vandet, sommer og vinter. Strandpromenaden giver plads til afholdelse af torvedage og lokale festligheder samt aktiviteter, hvor leg flyder sammen med sportsaktiviteter. Der er et aktivt dykker- og kajaksejladsmiljø i Sandvig – igennem de nye aktivitetsmuligheder synliggøres dette miljø for både bornholmere og besøgende.
En todelt gangbro forbinder promenaden med vandet. På den måde bliver oplevelsen af vandets nærhed tilgængelig for alle, og samtidig smidiggør gangbroen vandsportsudøvernes trafik af udstyr til og fra vandet. Indenfor den naturlige klitdannelse etableres en klitrække. Klitterne beplantes med græs og marehalm. Den yderste del trædækket, der udgør selve strandpromenaden, hæves over sandet og marehalmen. Langs trædækket etableres et bånd af lyse sandsten med nedfældede vanddysser, efterfulgt af et bånd med grove mørke natursten. En overraskende belysningsplan fremmer trygheden og gør området interessant også i mørke.
Med enkle indgreb forstærkes oplevelsen af områdets natur. Himmelscenariets og lysets skifte, vinden, vandet, skummet og bølgerne, den vindstærke beplantning og sandets blødhed og klippernes hårdhed fremhæves igennem materialernes bearbejdning.

Tags: , , , ,