Sted: Sluseholmen, København, Danmark
Areal: 45.000 m2
Status: Under projektering

Udvikling af Sluseholmen (vejen) og veje og promenader omkring byggefelterne K, L, og P på matri-kel 377, så de bliver attraktive for erhverv, retail og boliger.

Med udgangspunkt i kommuneplanens intentioner om etablering af en cykelforbindelse fra Mozarts-vej over Slusebroen til Amager Fælled samt etableringen af den nye Metrostation Sluseholmen Syd udføres analyser af trafikflow med henblik på at udvikle promenader og veje omkring byggefelterne K, L og P.
Det afsøges hos Københavns Kommune om ændringsforslag til lokalplan 310 i trafikflow, promenader osv. kan udføres inden for rammerne lokalplanen.
Inden skitsering igangsættes tages der en uformel kontakt til Lars Korn, KK, for at klarlægge hvilke ændringstiltag, der kan iværksættes uden, at det kræver en ny lokalplan. Skitsering og projektering af broer, brofæster og tilstødende arealer.

Der udarbejdes et samlet vejprojekt for vejarealerne omkring Karrererne, M,N & O. til fremsendelse til vejmyndighedens godkendelse.

Kunde: Danica rådgivning

Kontakt Christian Restorff-Liljegreen for mere information crl@kragh-berglund.dk telefon +45 81727449

Tags: , , , , ,