Sted: Charlottenlund, Danmark
Areal: 3.000 m2
Status: Udført 2018

For Dansk Handicapforbund har Kragh & Berglund tegnet en have i forbindelse med foreningens lokaler i Charlottenlund. Haven ligger ud til Øresund, og bliver tilgængelig for områdets beboere og brugere.

Projektet tager afsæt i at gøre området til et absolut mønstereksempel og forbillede, når der tales om tilgængelighed for bevægelseshandicappede af enhver art. Forslaget er udarbejdet i respekt for den tilstedeværende natur og har til formål at forøge herlighedsværdien for den brugergruppe af personer med bevægelseshandicap der dagligt eller lejlighedsvist anvender stedet til ophold. Derudover indeholder projektet også et fremtidssikret kystsikringselement.

Når man ankommer til grunden i dag, mødes man af en åben græsplæne med spredte træer og buske. Opholdsarealerne er koncentreret ude ved vandet, samt nede på terrassen ved cafeteriet. Bortset fra terrassen er grunden meget åben og der savnes generelt bedre mulighed for ophold i læ. Grundens karakter minder meget om en park og der savnes noget mere strand – eller kyststemning.

Forslaget arbejder ud fra kystlandskabet, som motiv. Dette giver en klar sammenhæng mellem sted og identitet, som grunden i dag synes at savne. Der arbejdes med 4 nøglepunkter, som tilsammen integrer kystsikringen i en samlet opgradering af området:

Udsigt – Ved at hæve terrænet på grunden trækkes kystsikringen helt tilbage og forbedrer derved udsigtsforholdene, således at der er udsigt til vandet fra en stor del af grunden.

Natur – Ved at arbejde med en mere robust og varieret beplantning, opnås der en højere biodiversitet, og området bliver bedre udrustet til klimaet ved havet.

Ophold – Der etableres en bred variation af opholdsmuligheder, som kan tilbyde både læ, privathed og udsigt.

Tilgængelighed – Tilgængelighed har første prioritet således at alle kan færdes på grunden på ligeværdige vilkår. Det er især tydeligt når ved adgangen til vandet – her sørger en speciel rampe for at selv personer med bevægelseshandicap hurtigt og nemt kan komme helt ned (og endda ned i) vandet.

Totalrådgivning: Kragh&Berglund for DHF. Ingeniør: Oluf Jørgensen. Projekteringsleder: Christian Restorff-Liljegreen

Copyright landskab: Kragh & Berglund Landskabsarkitekter A/S

Kontakt Christian Restorff-Liljegreen for mere information på mail: crl@kragh-berglund.dk, eller telefon +45 81 72 74 49

Tags: , , , , , , , , ,