Praktikanter Danmark

Kragh & Berglund Landskabsarkitektur og Urban Design søger praktikanter
– for perioden foråret 2018 og efteråret 2018.

Kragh & Berglund udgør en planlægnings- og designvirksomhed der arbejder med udviklingen af det urbane miljø. Vi arbejder med projekter i forskellige skala, fra legepladser og skolegårde til pladser og parker samt større byplanprojekter af forskellig karakter. Vores arbejde dækker alle faser af projektudvikling og spænder derfor fra brugerinddragelse over idé- og konceptudvikling til skitseforslag og projektforslag samt projektering, byggeledelse, fagtilsyn og myndighedsbehandling. Vi arbejder både for kommunale og private bygherrer og konkurrencedeltagelse er en stor del af tegnestuens arbejde. Vi arbejder med projekter i Skandinavien samt i Kina, hvor vi har en mindre afdeling med 4 ansatte. Vores team i København består af 6 landskabsarkitekter, 2 byplanarkitekter, 2 arkitekter samt en arkitektstuderende.

Du vil skulle indgå i vores team i det daglige arbejde på tegnestuen hvor vi kan tilbyde dig et energisk, uformelt og kollegialt internationalt arbejdsmiljø, hvor værdier som udvikling af faglighed og individuel trivsel er i centrum. Der er gode muligheder for at sætte et personligt præg på de involverede projekter, både design- og visionsmæssigt. Vi har en stor nysgerrighed overfor tværfaglige samarbejder med arkitekter, kunstnere og etnologer m.fl. da sådanne dynamiske samarbejder, kan være med til at udfordre de gængse rammer for landskabsarkitektur og byplanlægning.

Ansøgning og porte folio sendes til Hans Kragh: hkr (replace-this-with-at) kragh-berglund.dk. Ansøgnnig i pdf format skal indeholde projekteksempler og cv.

Vi ser frem til at høre fra dig.