Havne, havbad og kystsikring

Kragh&Berglund er ekspert på området omkring havne, havbade og kystsikring. Kragh&Berglund har byggede anlæg der fungerer og som begejstrer brugerne. Kragh&Berglund har arbejdet med store komplekse projekter i Sydhavn der involverer gade- og broanlæg, kajanlæg og grønne havnenære områder. Badeanlægget ved Charlottenlund er lavet som et kystsikringsanlæg der sikrer op til 2.20, som er skabt sammen med DHF og Mærsk fonden. Dette er løst samtidig med at handicappede får adgang til vandet og bademuligheder.  Sandvig strandpromenade er en strandpromenade, reetablering af Klitlandskab og omklædningsfaciliteter til havbad. Projekter der fungerer og som fortæller en god historie, og som skaber helt nye værdier. Projekter der er udformet sammen med brugerne og som begejstrer.

Projekter ved vand og hav er ofte komplicerede, kræver et robust design og har en komplekse myndighedsbehandling. Vi har erfaringen og vil gerne hjælpe jer med en vurdering af mulighederne ved jeres kyster og havne.

Kontaktperson: Christian Restorff-Liljegreen

crl@kragh-berglund.dk

+45 81727449