Vordingborg Byggherrerådgivning för borgterrängen

Vordingborg
Byggherrerådgivning
för borgterrängen

Kragh & Berglund är utvald som byggherrerådgivare för borgterrängen vid Danmarks Borgcenter. Syftet med rådgivningen är att säkra fasthållandet av ett redan fastlagt huvudgrepp och designlinje genom landskapsprojektets delområden.

Ny arbetsplats i Stockholm

Ny arbetsplats i Stockholm

Vårt svenska kontor har flyttat till Gävlegatan 12A, Stockholm.

Ansvarig för prekvalifikation Nikolaj Holmgren

Ansvarig
för prekvalifikation
Nikolaj Holmgren

Hädanefter ansvarar Nikolaj Holmgren tillsammans med Jeremy Andrew Dennis och Hans Kragh för vårt prekvalifikationsmaterial. Kontakta Nikolaj på nhh (replace-this-with-at) kragh-berglund.dk.