Nyhedsbrev April 2012

newsletter
April 2012

ILLUMINATION OF DTU

We have just finalized a master plan for lighting, based on the special landscape at DTU.

RAIN ON DYVEKESKOLEN

Rasmus is the integration of rainwater solution to Dyvekeskolen.

LESS HOMEPAGE

Our website has been given a brush up and can now be viewed on smartphones, smaller and smarter – and in Danish. See it HERE.

Urban nature BY KILDEMARKSVEJ

Kildemarksvej at Næstved get a new pocket park with a focus on urban nature and movement of local residents / institutions. Read more about the project HERE.

TRAINING FOR CHINA

Jonas is preparing for China – see the video on youtube HERE

VALUE CREATION IN SANDVIG

We get 1 new boardwalk, 1 small room, two piers, lighting, bathroom facilities, 200 meters bench and new sand dunes to Sandvig for the price of an ordinary single-family house.

SLEEPING BEAUTY INSIDE

Future Caroli shopping center Malmö functions as a coherent urban space that surprises and captures the visitor’s interest.

SLEEPING BEAUTY OUTSIDE

The same coating inside and outside in module 30 * 30, 60 * 60 and 120 * 120.

PARKOUR IN OSLO

We’re doing parkour in Furuset WORLD PARK, the first park of its kind in Norway. The project came about due to our experience of the world’s largest parkour park in Ørestad South. Both projects with amazing Team Jiyu.

DTU SPACE

DTU Space provides space technology to the world – now they get a low-tech intimate patio for a break in their daily lives.

Samaranch memorial Tianjin

The design of the super romantic park has started, with paths, bridges, hills, lakes, fountains, sculptures, roof garden, benches, grass and sand dunes.

Kragh&Berglund April 2012

Prækvalificeret til udvikling af Sandvika Norge

Prekvalificierade
till utvecklingen
av Sandvika Norge

Kragh & Berglund är prekvalificierade till det parallella uppdraget Sandvika Norge tillsammans med COBE, DRMA, Via Trafik och Yngve Andrèn.

Syftet med det parallella uppdraget är dubbelt. De två delarna ska betraktas i ett sammanhang:

• Demonstrera hur stationsområdets funktionalitet, kapacitet, tillgänglighet och anpassning till stadens bästa kan förbättras.
• Visa hur Sandvika downtown öst kan utvecklas och revitaliseras på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

Det parallella uppdraget blir använt som input för klargörelse av den framtida arealanvändningen genom områdets zonindelning samt eventuella detaljerade planer. Tävlingen blir även använd som underlag för ett annat arbete med andra initiativ och revitalisering av downtown området – genomfört av kommunen och/eller tomtägare, verksamheter och andra relevanta aktörer.

En önskan om det parallella uppdraget är att bringa olika strategier och lösningar till ett komplext och utmanande uppdrag.

Ett fundament för en gradvis utveckling som visar initiativ och möjligheter på kort och lång sikt.

Sandvig strandpromenad under utförande

Sandvig
strandpromenad
under utförande

Sandvig strandpromenad är under utförande och invigs den 14 juni. Projektet ska ge bättre tillgång till Sandvig strand och öka användandet av området. Strandpromenaden omfattar avlägsning av vågbadet, reetablering av sanddynorna, promenaden, bänkarna längs promenaden, trapporna, badbroarna och belysningen. En uppgradering av hela området.

Tianjin Ecocity 5 km2 Eco city Tävling

Tianjin Ecocity
5 km2 Eco city
Tävling

Tillsammans med Archiland ltd ska vi påbörja tävlingen omkring den centrala delen, Tianjin Eco, dels urban design av stadens centrum och konceptuell design av fristående byggnadsverk. Andra deltagare i tävlingen är Steven Holl Architects, GMP Architects, Paul Andreu Architecte. 5 fristående byggnader ska skapa en avslutning på Tianjin Eco valley.