Invigning av Sandvig Strandpromenade

Invigning av Sandvig Strandpromenade

Sandvig strandpromenad invigdes den 27:e juni. Därmed har Sandvig återvunnit sin identitet som en attraktiv destination med helt nya användarkvaliteter. Sandvig har kopplats till stranden och det fantastiska läget vid Sandvig bukt. Sandvigs-borna har fått en strandpromenad, ett torg, sanddyner, en lä-grotta, Bornholms längsta bänk Tusindben – och en ny destination för både de boende och turister.

Vi är stolta över att ha gjort skillnad och att ha bidragit till att skapa nya värden för Sandvig.

Läs mer om projektet här: Sandvig strandpromenade

Kiruna flyttes 3 km

Kiruna
flyttas
3 km

Kiruna stadsomvandling, eller Kiruna stadsflytt, är det pågående projekt som innebär flyttning av delar av staden Kiruna i Norrbottens län i norra Sverige. Detta till följd av att gruvbrytningen i Kiirunavaara orsakar deformationer i marken, vilka rör sig mot staden. Kommunfullmäktige i Kiruna kommun har beslutat att stadens centrum ska flyttas åt öster[1], cirka 3 kilometer till 67°51′1″N 20°18′2″O.

Gruvbrytningen i Kiirunavaara sker under jord med så kallad skivrasbrytning. Det innebär att man spränger loss och lastar ut järnmalmen underifrån malmkroppen. Gråberget får sedan fylla igen det tomrum som malmen lämnar efter sig. Malmkroppen i Kiirunavaara lutar i ungefär 60 grader in mot Kiruna. Den bergmassa som ligger ovanpå malmkroppen kallas hängvägg, medan den som malmkroppen vilar på kallas liggvägg. Lutningen hos malmen gör att gråberg från hängväggen rasar in och fyller igen hålrummen som bildas vid malmbrytningen. Spänningar i berget gör att berget ovanför spricker och successivt följer med nedåt. Förskjutningen sprider sig uppåt och markdeformationer uppstår vid markytan, vilka med tiden utvecklas till sprickor.
Kiruna ligger på hängsidan och det är på grund av detta som staden måste flyttas, för att inte förstöras av markförskjutningarna.
Att markdeformationer uppstår är en normal effekt av skivrasbrytningen och det har länge varit känt att marken påverkas av gruvbrytningen i Kiirunavaara. Under 1970-talet var man tvungen att spärra av stadsdelen Ön, som låg mycket nära brytningsområdet, på grund av de sprickor som uppstod i marken. Husen revs eftersom och människorna fick flytta därifrån. LKAB har även torrlagt södra Luossajärvi för att undvika att markdeformationerna skulle göra att vatten från sjön läckte ner i gruvan. Torrläggningen påbörjades under 1990-talet och är i nuläget avslutad.

Se mere på Wikipida

Teamet består af:

COBE Aps (Köpenhamn)
Kragh & Berglund (Köpenhamn och Stockholm)
Moe& Brödsgård (Rödovre)
Yngve Andrén Konsult AB (Stockholm)
Boris Brorman Jensen (Århus)

Fantastisk opgave.

Magi i Vejle vidare till andra rundan

Magi i Vejle
vidare till
andra rundan

Vi har gått vidare i framtidens förorter med projektet magi i Vejle. Magi i Vejle visar en annorlunda väg för förorterna – en mer magisk och upplevelserik vardag. Läs juryns bedömning HÄR
Initiativet ”Framtidens förorter” ska skapa debatt om och visioner för en hållbar stadsutveckling i förorterna, och stöds av REALDANIA. Teamet består av COBE, Kragh & Berglund, Esbensen Consulting Engineers, Sloth Møller, Hans Kristensen och ICP.