Vi har blivit säkerhetsgodkända av kriminalvården.

Vi har blivit
säkerhetsgodkända
av kriminalvården.

K&B har säkerhetsgodkänts av kriminalvården för att få tillträde till två av deras fängelser tillsammans med Niras och EMA.

Prekvalificerade till VGU Vietnam med DPA

Prekvalificerade
till VGU Vietnam
med DPA

Vi är prekvalificerade till VGU universitetscampus tillsammans med DPA Dominique Perrault Atelier och HL/PP Ingenieure.