Nyhedsbrev April 2012

newsletter April 2012 ILLUMINATION OF DTU We have just finalized a master plan for lighting, based on the special landscape at DTU. RAIN ON DYVEKESKOLEN Rasmus is the integration of rainwater solution to Dyvekeskolen. LESS HOMEPAGE Our website has been given a brush up and can now be viewed on smartphones, smaller and smarter – and in Danish. See it HERE. Urban nature BY KILDEMARKSVEJ Kildemarksvej at Næstved get a new pocket park with a […]

Prækvalificeret til udvikling af Sandvika Norge

Prekvalificierade till utvecklingen av Sandvika Norge Kragh & Berglund är prekvalificierade till det parallella uppdraget Sandvika Norge tillsammans med COBE, DRMA, Via Trafik och Yngve Andrèn. Syftet med det parallella uppdraget är dubbelt. De två delarna ska betraktas i ett sammanhang: • Demonstrera hur stationsområdets funktionalitet, kapacitet, tillgänglighet och anpassning till stadens bästa kan förbättras. • Visa hur Sandvika downtown öst kan utvecklas och revitaliseras på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Det parallella uppdraget […]

Sandvig strandpromenad under utförande

Sandvig strandpromenad under utförande Sandvig strandpromenad är under utförande och invigs den 14 juni. Projektet ska ge bättre tillgång till Sandvig strand och öka användandet av området. Strandpromenaden omfattar avlägsning av vågbadet, reetablering av sanddynorna, promenaden, bänkarna längs promenaden, trapporna, badbroarna och belysningen. En uppgradering av hela området.

Tianjin Ecocity 5 km2 Eco city Tävling

Tianjin Ecocity 5 km2 Eco city Tävling Tillsammans med Archiland ltd ska vi påbörja tävlingen omkring den centrala delen, Tianjin Eco, dels urban design av stadens centrum och konceptuell design av fristående byggnadsverk. Andra deltagare i tävlingen är Steven Holl Architects, GMP Architects, Paul Andreu Architecte. 5 fristående byggnader ska skapa en avslutning på Tianjin Eco valley.

Vordingborg Byggherrerådgivning för borgterrängen

Vordingborg Byggherrerådgivning för borgterrängen Kragh & Berglund är utvald som byggherrerådgivare för borgterrängen vid Danmarks Borgcenter. Syftet med rådgivningen är att säkra fasthållandet av ett redan fastlagt huvudgrepp och designlinje genom landskapsprojektets delområden.

Ny arbetsplats i Stockholm

Ny arbetsplats i Stockholm Vårt svenska kontor har flyttat till Gävlegatan 12A, Stockholm.