Om oss

Kragh & Berglund är en verksamhet som primärt arbetar med design inom den fysiska planläggningen. Vi har många års erfarenhet av att kombinera planläggning i alla skalor med en konkret och realistisk design som erbjuder en helhetslösning på ett planläggningsproblem.
Vi betraktar alla uppdrag som utmaningar därför är vi inte rädda för nya problemställningar. Vi har en designprocess som gör att vi kan hantera nya problemställningar och nya uppdrag på ett sätt som skapar reella värderingar för byggherren och brukarna.
Vi önskar och är bra på att hålla workshops med medborgare i början av ett projekt. Det vi ofta gör är att använda medborgarnas önskningar för att lösa ett uppdrag – helst vill vi involvera dem eftersom det framkommer en specifik design på bordet. Vår erfarenhet från tidigare processer visar att detta skapar de de minst problematiska processerna för både byggherren och oss.

Innan vi börjar med designen, provar vi att att undersöka de strategiska lösningarna som projektet har och presenterar dem för brukare/byggherre – detta ger en öppen process där det kan diskuteras fritt och det är jämnt här som den verkliga värdeskapelsen sker.
Under designprocessen håller vi interna designmöten på kontoret tills vi tycker att vi har skapat en design som uppfyller brukarnas önskningar. Om det finns tid provar vi igen att undersöka andra alternativ för att finna den helt riktiga lösningen. Vi anser att varje uppdrag ska ha sin egen lösning. Lösningen ska vara helhetsorienterat – vi ska lösa både det funktionella och erbjuda en upplevelse, något som är givmilt, vackert, extraordinärt och speciellt.
Vi försöker att kombinera de starka dragen – solcellsanläggningen är också en offentlig trädgård(La foce), sittmöjligheten vid strandpromenaden blir Bornholms längsta bänk, (Sandvig), en hög av överskottsjord omvandlas till en park (Kagsmosen), en avstyckning av sommerhus gör ett naturområde tillgängligt (Immeln), en idrottsanläggning skapar gator och platser (PlugNPlay).
Vi försöker att se möjligheter i projektet istället för begränsningar.
Vi gör skillnad med vår design.