Plats: Asker, Norge
Areal: 50.000 m2
Status: Tävling

Framtidens Asker är sammanhängande och rik på en mängd upplevelser som överraskar och fångar besökaren. Där tillförs en extra positiv och intressant dimension. Det är samtidigt en stad med den traditionella betydelsen av gator, stråk, platser och parker där stadsliv kan utveckla sig. Målet är en mångfaldig stad som efterlämnar ett starkt intryck både hos besökaren och invånaren. Man får lust till att ha en dialog med staden, dess många upplevelser, aktiviteter, stämningar. Asker centrum väcker glädje, nyfikenhet och lockar besökaren.

Nyckelord: Aktiviteter som det bärande element i en stadsplan.

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,