Plats: Ringsted Danmark
Areal: 5 000 m2
Status: Huvudprojekt

Konceptet för bostadsområdet tar utgångspunkt i bostädernas förutsättningar och förskjutningar. Bebyggelsen etableras som en sekvens av terrasser med olika nivåer och lutningar. Terrasserna har olika slags beläggning: gräs, förstärkt gräs och betong. Parkeringen är nedsänkt för att separera bostadsområdet från parkeringsplatserna. Terrasserna skapar sittkanter och rymmer olika funktioner som lekplatser, platser för grillning och andra aktiviteter anslutna till bostäderna. De rektangulära terrasserna är anslutna med ett gräslandskap med olika gräs och bamboo. De frodiga och skulpturella trädarterna, såsom gran och robinia planteras. Träden står i kontrast till de regulära fälten och byggnaderna. Lägre arealer med bladvass och pil samlar regnvattnet.

Terrasserna separerar aktiviteter och skapar rum

Var och en av uppdragen kräver sin unika lösning

Taggar: , , , ,