Plats: Köpenhamn, Danmark
Area: 6.000 m²
Status: Under utförande

Bryghusgrunden belägen vid hamnområdet mellan Diamanten och Langebro är ett stort stadsrumsprojekt under utveckling. Detta är ett samarbetsprojekt med Realdania, OMA och Kragh & Berglund landskapsarkitekter. I projektet har vår roll varit att utveckla ett multifunktionellt område med nyckelorden lek, rörelse och rekreation.
Förslaget består av en hamnfront, en plaza och en lekplats som ligger i hörnet av Vester Voldgade och Bryghusgade.
Den inhägnade lekplatsen är ett 1400 m² stort område som förbinds med byggnaden i två nivåer. Här skapar de olika materialen och elementerna ett spännande rum för lek. Lekplatsen är uppdelad i två nivåer, en övre utomhusnivå, Berget, som fungerar som ett stadsrum/lekområde och en nedre inomhusnivå, Hålet, för lek och rörelse.
Plazaområdet täcker ett område på ca 2000 m², från Vester Voldgade till Frederikgsholm kanal, mellan Materialegården och Bryghuset. På plazaområdet hittar man en nedsänkt yta för vattenlekar, en interaktiv ljusbana samt gröna öar på terrängen.
Hamnfronten är ett 100 m långt och 15 m brett område längs hamnen. På grund av vind-, vatten- och trafikpåverkan framstår hamnfronten rå vid jämförelse med lekplatsen och plazaområdet.

Taggar: , , , , , , , , ,