Plats: Malmö, Sverige
Area: 10.000 m²
Status: Under utförande, 1. pris

Omvandlingen av köpcentrumet Caroli City ställer en utmaning:
Hur skapas ett stadsmässigt sammanhang mellan köpcentrumets inre miljö och Malmö stad?
Förslaget till lösningen är att sammansmälta den yttre och inre utformningen så att ett inomhusförlopp av stadsrum och stråk drar stadens struktur in i köpcentrumet. Detta skapar struktur för köpcentrumets uppbyggnad. Framtidens köpcentrum Caroli City fungerar som ett sammanhängande stadsrum som överraskar och fångar besökarens intresse. Framtidens Caroli City öppnar sig upp mot den omkringliggande staden och tillför en positiv dimension till shopping.
Förslaget bygger på ett sammanhängande golv i natursten. Den förgrenar sig både ut och in och skapar ett samspel mellan de högt differentierade platserna. Förslagets platser är rumsligt disponerade. De har en genomgående öppenhet och sammanhang i form av enkla stämningsmättade intryck som bryter skalan och tillför intimitet. Det sammanhängande golvet övergår gradvist från ljus till mörk beläggning och omvänt allt efter vilket scenario som önskas. Detta skapar spel och sammanhang mellan ute och inne, så att centret blir en del av staden och staden en del av centrumet.

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , ,