Christina Mathiesen

Christina Mathiesen

Landskapsarkitekt cand.hort.arch

+45 81 72 74 56
+45 35 25 15 18

chm@kragh-berglund.dk

Född
1980

Anställd
2008

Utbildning
2000-06 Landskapsarkitekt. Utbildad vid
Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole i Köpenhamn

Språk
Danska och engelska

Medlemskap
Danske Landskabsarkitekter

Tidigare anställningar
2006/07 Kamp.nu Landskapsarkitektur
2005/06 Praktikant Kamp.nu Landskabsarkitektur

Erfarenhet
10 års kontorserfarenhet. Ingående plant- och materialkännedom. Specialistkompetens inom utformning och projektering av skolgårdar och lekplatser.

Roll i projektet
Projektmedarbetare

Specialitet
Christina är anställd på kontoret som projektmedarbetare. Hon har 10 års arbetslivserfarenhet som projekterings- och uppdragsansvarig arkitekt.
Christina har som projektmedarbetare jobbat med en lång rad av kontorets skolgårds- och lekplatsprojekt på hela skalan från tidiga utredningar till projektering och detaljprojektering. Hon har en stor yrkesmässig kunskap inom material, plantor och inventarier särskilt på skolgårdar, lekplatser och aktiva stadsrum där fysisk aktivitet ingår som en del av designparametern.

Christina har jobbat med att utveckla nya metoder för planläggning av lekplatser och skolgårdar bland annat i samband med SKUB samarbetet i Gentofte kommun. Bland de utförda projekten kan nämnas: Dyssegårdsskolan och Vigerslev Park lekplats. Christina har derudover projekteret, Samaranch Memorial, Bryghusgrunden, og har af igangværende projekter blandt andet Hvidovre Hospital og Tingbjerg Kulturhus.

Utvalda referenser
Kragh & Berglund Landskabsarkitekter

Tingbjerg kulturhus, forplads og ankomstarealer, projekterende medarbejder, under projektering 2016
Stranden, handicapvenlig badefacilitet, projekterende medarbejder, under projektering, 2016
Gentofte sportspark, projekterende medarbejder, ansvarlig for kvalitetssikring og tilsyn. Udført 2016
Johannesskolen,  skitseprojekt, 2014-2015, projektleder, udført 2015
Hvidovre hospital, igangværende projektering 2015-2016, projekterende medarbejder.
Rådhusvænge, Ølstykke Danmark, udearealer bebyggelse + LAR, igangværende projektering 2015-2016, projektleder
Helsingborg hospital, igangværende projektering 2014-2016, ansvarlig for kvalitetssikring.
Dyvekeskolan, utearealer + LAR, pågående projektering, 2012-13
Rosenlund, Vedbæk Danmark, landskapsplan, pågående myndighetsbehandling 2011
Bryghusgrunden, København Danmark, stadsrumsutveckling i samarbete med OMA, pågående projektering 2011
Caroli Shopping Center, Malmö Sverige, stadsrumsplan, 1.a pris med SHL Architects, under utförande 2010-11
Klimabørnehave, Humlebæk Danmark, lekplats till integrerad institution, utförd 2011
Skovgårdsskolan, Gentofte Danmark, skolgård, utförd 2010
Humlebæk Lilleskola, Danmark, helhetsplan, utförd 2010
Sankt Hans Gade lekplats, Köpenhamn, Danmark, landskapsplan, färdigställd 2009
Skovshovedskolan, Gentofte Danmark, skolgård, utförd 2010
Vigerslev Park lekplats, Köpenhahamns Kommune Danmark, utförd 2009
Maglegårdsskolan, Gentofte Danmark, skolgård, utförd 2009
Plug N Play aktivitetspark, Ørestad Syd København Danmark, utförd 2009
Dyssegårdsskolan, Gentofte Danmark, skolgård, utförd 2009
Ikea Lodz Polen, inomhus gård/aktivitetscenter, projektförslag ej utförd, 2009
Ordrup skolan, Gentofte Danmark, skolgård, utförd 2007
Tjørnegårdsskolan, Gentofte Danmark, skolgård, utförd 2006
Bakkegårdsskolan, Gentofte Danmark, takgård och skolgård, nominerad till Mies Van de Rohe priset 2007, utförd 2004

Kontoret Kamp.nu landskabsarkitektur v. Jacob Kamp.
Biogen Idec, Hillerød, etapp 1, huvudprojekt, projektmedarbetare
Tävlingsförslaget “Byrum og byliv i Ørestad Syd”, projektmedarbetare
Kantinehave, Biogen Idec Hillerød, skiss- och huvudprojekt, projektmedarbetare.
Skissförslag till aktivitetspark, projektmedarbetare.
Waterfront, Hellerup, projektmedarbetare.
2.pris, Rådhusparken, Frederiksværk, bebyggelseplan och landskap. Projektmedarbetare.
Tävlingen Ryget Skovbakke, Værløse, bebyggelseplan och landskap, projektmedarbetare.
Gårdsrenovering av Andelsföreningen Holbækgården A/s, KBH, projektmedarbetare.
Platsen vid Indre Bys Medborgerhus, projektmedarbetare.