Plats: DTU

Typ: Beläggning

Material: Granit
Granitbeläggning läggs på i ränder med återanvända befintlig granit på DTU, sorterade efter storlek i ränder. Ränderna är lagda i 3 olika moduler med längsgående fortsättning.

Taggar: ,