Plats: DTU Lyngby, Danmark
Areal: 2.800 m2
Status: Under utförande

DTU space producerar högteknologisk rumutrustning till hela världen däribland NASA. I samband med DTUs utvidgning utförs ett utomhusareal inspirerat från ljudgrafer och stjärnhimmel. Det är fantastiskt att vi har det i Danmark, se DTU space HER.

Landskapet syd om Bygning 327 kännetecknas vid ekträd. Bygning 327 är därmed en av de enda byggnaderna på DTU som har skogen omedelbart utanför sina fönster. Trädens löv fungerar som ett filter för solen och avskärmar mot Elektrovej. Träden är en stor kvalité för den nya byggnaden, Normalhus 328, som är en fortsättning på Bygning 327. Ekträden och den vilda undervegetationen bevaras som en integrerad del av byggnadsdesignen.

Landskapet omkring SPACE Bygning 328 härrör av ett behov av en förbättrad trafiklösning till och från byggnaden. Den rent funktionella lösningen av trafikförhållandet kombineras med etableringen av ett presentabelt ankomstområde och en rekreativ uppehållszon för anställda och studenter.

Området är disponerat i 3 delar:
+ Ett ankomstareal mot väst
+ Ett grönt uppehållsrum med skjul, uppehållsplatser och cykelparkering mot nord
+ Ett soligt grönt gårdsrum med ankomst för fotgängare och uppehållsplatser mot öst

För att göra det möjligt att transportera fragila mätinstrument helt vibrationsfritt etableras till- och frånfart i asfalt med extra krav på en jämn yta. Den övriga beläggningen består av DTUs egna återanvända natursten; smågatsten, långa betongplattor och storgatsten utlagda i öst-väst. På beläggningen etableras en stjärnhimmel med hjälp av LED belysning. Bården griper in i planteringen som består av murgröna och olika lökväxter som skapar ett frodigt marktäcke omkring byggnaden, stigar och platser.

Taggar: , , , , ,