Plats: København
Areal: 36.000 m2
Status: Årets skole 2014

Dyveke skolan öppen plats är stort och varierat. Det finns stora gröna gemensamma utrymmen i södra och mer intima öppna utrymmen i Syd. Dessutom har skolan en stor sammanhängande gemensam skolgården centralt och tre mindre gårdar, som ligger i direkt relation till klassrummet, etc.
Vissa av dessa områden, både leksak, lärande och sportområdena är helt eller delvis slitna. Det är främst dessa områden efter önskemål förnyade och renoverade i samband med skolans nya profil. Det är i dispossitionsforslaget inte avsedd att renovera hela skolan utomhus, men utvalda platserna.
Särskild fokus ligger på lokal regnvatten dränering (SUDS) i södra delen av tanken är att upprätta en ”vattensamling kanal” längs sluttningen mot angränsande fastighetsregister. Kanalen / dike löper längs nästan hela backen och kulminerar i en lavbundet sjö. De inre gårdar samlar vatten i förseglat stålkärl och ett ljummet, klippen med en propp i avloppet. Vatten anläggningen kommer att vara en del av skolans undervisningslokaler utomhus. Suds lösningar är robusta, lågteknologiska drift och vänlig.
I direkt samband med de ämnes rummen etablerar en direkt nivå terrass där undervisningen kan flytta ut. Här är det tänkt att skiljas från övriga uppgifter kan växa utanför / innanför undervisning.Lærings terrass är gjord av robust material och kommer att förses med skydd, ramp och trappa till angränsande mark. Dessutom kommer möjligheter att ges för att täcka en del av terrassen med utmätningsbara segel och ställa in spaljéer mellan ämnes rum ut. Den befintliga vegetationen som kan upprätthållas på detta område, men så långt som möjligt bevaras så många av de stora björkar mm.

Årets skolebyggeri 2014

Samarbejdspartnere: KANT, COWI, KEjd, Dyvekeskolen

Copyright landskap: Kragh & Berglund Landskabsarkitekter A/S

Taggar: , , , , , , , , , , , , , ,