Plats: Beijing, Kina
Areal: 78 970 m2
Status: Masterplan 2007

Landskap
Stadens rum framträder som en sekvens av öppna rektangulära platser som relaterar sig till de omgivande träden, fotgängarfälten, byggnaderna och mindre gröna arealer. Stadens rum genererar ett flexibelt fundament för livet mellan byggnaderna och den kreativa utvecklingen i området. Användningen av den regulära rektangulära formen ger struktur och ro i det offentliga rummet och skapar en god bakgrund för utställningar. En av de större och centrala platserna skärs ut och sänks ner i fundamentet. Fältet kan exempelvis fyllas med sand om sommaren och skapa en strandatmosfär med beachvolleyboll, parasoller, strandcaféer och små vattenhål. Om vintern kan platsen omvandlas till en isbana, curling eller hockey. På detta sätt är platsen föränderlig och funktionell, en upplagd mötesplats som genererar liv och aktivitet året runt. En annan plats utformas som ett amöbaformat stålkar som kan rymma olika utbytbara elementer som till exempel olika dekorativa vätskor som olja och pigmenterad vatten eller eld. När karet är tomt är det en scen för musik och teater.

Konst
Platserna ska uppfordra och utmana de lokala konstnärerna till att beakta dem som en utställningsresurs och därmed aktivera stadsrummet. Under perioder kan platserna upptas av enskilda konstnärer, som exempelvis Olafur Eliasson, eller aktiveras av flera konstnärer på en och samma gång. Denna kontinuerliga närvaro av utställningsaktiviteten är med till att främja områdets vitala potential.

Belysningen
Belysningen är konstnärlig, legend och orginal. Belysningen kan till exempel designas som tuber eller stora volymer hängande i luften, som Ernesto Nestos verk, installerade i fiberglas, som organiska fritthängande objekt i rummet.

Livet
Området manifesterar med ett dynamiskt och aktivt stadsliv på många nivåer i en föränderlig stadsdel, där flera dimensioner används i planläggningen av tid, plats och rum. Förändringsspektrumet ligger därför särskilt i interaktionen med de olika konstnärer och andra aktörer, som fritt kan inta eller dra in rummen med deras konstnärliga experimenter. Vid att erbjuda en lång rad av hybrida aktiviteter och funktioner kan den största delen av GBDs offentliga rum fungera som aktiva mötesplatser, som blir den primära faktorn till generering av en berikande urban stämning och atmosfär.

Taggar: , , , , , ,