Hans Kragh

Hans Kragh

Partner och landskapsarkitekt cand.hort.arch MDL

Tel: +45 35 25 15 18
Mob: +45 27 11 02 67

Email: hkr@kragh-berglund.dk

Född
1969

Anställd
2003

Utbildning
1992-98 Landskabsarkitekt cand.hort.arch. Utbildad vid
Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole, Köpenhamn
1995-96 Kunstakademiets Arkitektskole
Studieavdelning 1, Köpenhamn

Språk
Danska, engelska och franska

Medlemskap
Danska Landskapsarkitekter
PAR Praktiserande Arkitekters Råd

Tidigare anställningar
2002/03 Freelance
1999/02 SLA Landskabsarkitekter, Köpenhamn
1997/98 Søren Robert Lund Architects MAA, Köpenhamn
1994/95 Arkitema, Århus

Erfarenhet
13 års kontorserfarenhet av projektledning, brukardialoger, konceptutveckling, stadsliv, design, stadsutveckling och projektering

Roll i projektutvecklingen
Uppdragsansvarig arkitekt

Utvalda projekt:
Umeva, Umeå Sverige, landskapsplan över ett rensningsanlägg, 1:a pris med BAU 2010, pågående projektering 2011
Bryghusgrunden, Köpenhamn, Danmark, stadsrumsutveckling i samarbete med OMA, pågående projektering 2011
DTU Belysningsplan, Lyngby Danmark, armaturdesign och ljusplan, pågående projektering 2011
Samaranch Memorial Park, Tianjin Kina, park, 1. pris med Holm Architecture Office 2011, pågående projektering 2011
St. Frösunda, Stockholm Sverige, stadsdelsplan i samarbete med BAU, pågåendeprojektering 2011
Sandvig Strandpromenad, Bornholm Danmark, landskapsplan, pågående projektering 2011
DTU SPACE Byggnad 328, Lyngby Danmark, landskapsplan, under utförande 2011
DTU Byggnad 324 Microcampus, Lyngby Danmark, landskapsplan, 1. pris med CCO Arkitekter, under utförande 2011
Caroli köpcentrum, Malmö, Sverige, stadsrumsplan, 1. pris med SHL Architects, under utförande 2010-11
Kvæsthusplatsen, Köpenhamn, Danmark, stadslivsanalys i samarbete med Lundgaard & Tranberg och Realdania, utförd2011
Klimabørnehave, Humlebæk Danmark, lekplats till integrerad institution, utförd 2011
Helsingør strandgata, Danmark, helhetsplan, färdigställd 2010
Helsingør stadskärna, Domkyrkoplatsen, Danmark, helhetsplan, färdigställd 2009
Sankt Hans Gade Lekplats, Köpenhamn, Danmark, landskapsplan, utförd 2009
Plug N Play aktivitetspark, Ørestad Syd Köpenhamn, Danmark, utförd 2009
Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona Sverige, landskapsplan, utförd 2010
Changsha Sunshine 100, Shanghai Kina, masterplan, utförd 2009
Sino Ocean, Tianjin Kina, masterplan, utförd 2008
Købmagergade, Köpenhamn, Danmark, stadsrumsförlopp, 1. pris med CEBRA Arkitekter 2008, ej utförd
Ordrup Skole, Gentofte Danmark, skolgård, utförd 2007
Meadows skiresort, Tjekkiet, landskapsplan, utförd 2006
Tjørnegårdsskolen, Gentofte Danmark, skolgård, utförd 2006
Loudian Town, Shanghai Kina, landskapsplan över parker, stadsrum och bostadsbebyggelse, premierat av Shanghai stad, utförd 2006
Sommarhusbebyggelser, Danmark, 1. pris med LIW PLANNING 2006, ej utförd
Bakkegårdsskolan, Gentofte Danmark, takgård och skolgård, nominerad till Mies Van de Rohe priset 2007, utförd 2004
Malmö By Light, Malmö Sverige, ljusinstallationer, 1. pris, utförd 2004

Anställningar:
1999-2002 Anställd hos Stig L. Andersson Landskabsarkitekter Aps.
1997 Anställd hos Søren Robert Lund Architects MAA.
1994-1995 Praktik och projektanställning Arkitema Arkitekter.

2003
– Freelance landskapsarkitekt på tävlingen Roskilde Universitets center, ett landskapsplan för ett universitetsområde för Stig L. Andersson Landskabsarkitetker Aps.
– Freelance landskapsarkitekt på tävlingen ”Ullerød“, ett bostadsområde med 1 400 nya hus för Stig L. Andersson Landskabsarkitetker Aps. Tilldelades första priset och förrmodas vara utförd från 2003-2010.

2002
– Freelance landskapsarkitekt på bostadsområdet ”Nørresundby“ för Stig L. Andersson Landskapsarkitekter Aps. Design och planläggning av 800 bostäder i ett kustnära område.
1999-2002 Anställd hos Stig L. Andersson Landskabsarkitekter Aps.
– Uppdragsansvarig arkitekt på ”Ankar parken” Malmö. Design och utförande av arbetsritningar till en park med en anläggsomkostnad på ca. 28 milj dkr. Ledare för en grupp landskapsarkitekter, biologer og ingenjörer.
– Uppdragsansvarig arkitekt på Hillerød Bibliotekspark. Design och utförande av park i totalentreprenad med en anläggsomkostnad på ca. 6 milj. dkr.
– Uppdragsansvarig arkitekt på parker längs med motorringvägen 3 omkring Köpenhamn, MR3,
– Topos Landskapsarkitekt pris 2002. Kontoret Stig L. Andersson Landskabsarkitekter Aps, Stig L. Andersson, Lisbeth Westergaard, Stine Poulsen, Hanne Bruun Møller, Christian Reestoft Liljegren, Karen Margrethe Krogh och Hans Kragh tilldelades priset.

1998
– Kandidat Hortonom Arkitekt från KVL, Köpenhamn med projektet ”Parco Centocelle, Rome“. I samarbete med landskapsarkitekten Jonas P. Berglund.
– Deltog tävlingen ”Et areal syd for Køge bugt”. I samarbete med landskapsarkitekterna Lisbeth Westergaard och Christian Secher Scmidt.

1997
– Deltog tävlingen ”Töölönläthi Bay Helsinki“, Finland. I samarbete med landskapsarkitekterna Jonas P. Berglund och Lisbeth Westergaard.
– Deltog tävlingen ”Pilen“. Projektet definierade staden som en dynamisk plats. I samarbete med landskapsarkitekten Jonas P. Berglund.
– Första pris i tävlingen “Visuelle landskaber” Arnhem, Holland. En stig på en liten ö, visualiserad som en film.
– Anställd hos Søren Robert Lund Architects MAA. Medarbetare på tryckeriet Slagelse, byggnad och landskap.

1996
– Tredje pris i tävlingen “Kolding å”, med projektet ”Steder“. Ån blev använd som ett huvudmotiv för en landskapsarkitektonisk bearbetning av 5 specifika platser. I samarbete med landskapsarkitekt Jonas P. Berglund.
– Första plats i tävlingen Frederikssund Danmark. Projektet bestod av en park med en kyrka placerad mellan stad och land. Projektet blev utfört. I samarbete med landskapsarkitekten Mette Lund Traberg.
– Restrukturering av Sydhamnen Köpenhamn. Projektet använde kanalen som ett huvudmotiv, och adderade landskaps- och byggnadselementer på strategiska och geografiska bestämda platser.

1995-1996
Student vid Stadsplanläggning på Arkitektskolan, Köpenhamn.

1994-1995
Praktik och projektanställning Arkitema Arkitekter.

1991
Landskapsarkitektstudent på KVL, Köpenhamn