Plats: Helsingør

Areal: 8.000 m2

Status: Helhedsplan
Förslaget tar utgångspunkt i olika stadsrum och platsomvandlingar. Målet är att skapa en kontakt mellan vattnet och staden vid hamnområdet genom att reducera de infrastrukturella barriärerna från såväl tågbanan samt vägen. Strandgatan och parkeringsplatsen knyts ihop och trafiken på Hamngatan nedgraderas så att gatan blir en del av stadsrummet. Hamnområdets stora skala förmedlas genom olika komponenter och ett sammanhängande golv.
Beläggningens material tar utgångspunkt i de medeltida beläggningsmaterialer, varvindustrins användning av stål, hamnen samt havet och stranden, sanden och vattnet. Beläggningen går från fasaden till hamnkajen. Den består av nordiska granittyper som läggs i likartade färgade band i olika bredd. Markeringsbelysningen placeras mellan vägen och cykelvägen så att bilisterna kan orientera sig till övergången mellan väg och cykelväg. Cykelvägen markeras med huggen storgatsten som visar övergången mellan plats och cykelväg.
Genom att etablera ett trädäck längs hamnkajen kan man på nära håll uppleva vattnet. Trädäcket uppdelas i ett nedre däck, där man har möjligheten att få en bättre nära vattenkontakt.

Taggar: , , , , , , ,