Plats: Kagsåen Herlev
Areal: 3.500 m2
Status: Färdigställd 2012

Förslaget grundar sig på att skapa ett nytt landskap som med tiden kan utveckla sig när de nuvarande obehag från Kagsåen minskar. Projektet till restaureringen av en strömmande å ska dels tillgodose invånarna och säkra deras friarealer och trädgårdar samtidigt som en ny å tracé utförs med dubbelbotten .
Området ska skötas som en extensiv park/planteringar med hemmahörande robusta perenner. Detta är en inspiration hämtad från de holländska heemsparker. På östkanten skapas en frodig plantering som en buffert mellan å och bostadsförening. På västsidan har åkanten en klippt gräsyta med en smal grusstig.
Planteringen ligger i vågor med inspiration från vattnets rörelser. Artvalet består av likvärdiga växter som skapar en vacker och frodig naturbild som är föränderlig över en längre tid. Dessutom arbetar projektet med att hålla kvar regnvattnet från belagda ytor och tak. Det förs vidare till ån för att på detta sätt skapa en ökad vattenströmning och pressen på avloppssystemet minskas.

Taggar: , , , , , , , , , , ,