Karen Tovgaard

Karen Tovgaard

Arkitekt, Stad och Landskap cand.arch MAA

+45 81 72 74 52
+45 35 25 15 18

kar@kragh-berglund.dk

Född
1982

Anställd
2011

Utbildning
2004-11 Arkitekt, utbildad vid
Det Kungliga Danska Konstakademiens Skolor för Arkitektur, Design och Konservering - Arkitektskolan

Språk
Danska, engelska och tyska

Medlemskap
Akademiska Arkitektföreningen
Arkitektförbundet

Tidigare anställning
2007/08 Kontoret Terroir, Sydney
2007/08 Praktikant Kontoret Terroir, Sydney

Erfarenhet
6 års kontorserfarenhet

Roll i projektet
Projektmedarbetare

Specialitet
Karen är anställd på kontoret som projektmedarbetare och har 6 års erfarenhet av skissning och projektering.
Karen har som projektmedarbetare varit med på en lång rad av kontorets tävlingar från idéfas till projektering. Hon har en stor yrkesmässig kunskap inom stadsplan och landskap, särskilt med fokus på hur landskapet kan ingå som identitetskapare för staden och aktiverande stadsrum där fysisk aktivitet ingår som en del av designparametern.

Utvalda referenser
Kragh & Berglund Landskapsarkitekter
Umeva Öns avloppsreningsverk, Umeå Sverige, landskapsplan med LAR, skissning och projektering, pågående 2011-2012
Samaranch Memorial Park, Tianjin Kina, landskapsplan till museumspark, projektering, pågående 2011-2012
Bryghusgrunden, Köpenhamn Danmark, stadsrumsutveckling i samarbete med OMA, pågående projektering 2011
St. Frösunda, Solna Stockholm Sverige, helhetsplan ny stadsdel, pågående 2011
Wuqing Eco city. Wuqing Kina, skissförslag, ej utförd 2011

Kontoret Terroir, Sydney.
Peppermint Bay Building, huvedprojekt, projektmedarbetare, utförd 2007-2008
Lindfield House, Sydney, huvedprojekt, projektmedarbetare, utförd 2008
Castle Cove House, Sydney, projektmedarbetare, skissförslag och huvedprojekt, ej utförd 2008
Projekt till Venedig Bienalen 2008