Karl Tyrväinen

Karl Tyrväinen

+46 730 233 255
krl@kragh-berglund.se

Anställningsår/ 2017

Tidigare erfarenhet/
2014 – 2017 White arkitekter AB
2013 – 2014 White arkitekter AB, praktikant
2013 Botkyrka Kommun, praktikant
2013 Nivå Landskapsarkitektur AB, praktikant

Utbildning/
2014 Landskapsarkitekt, masterexamen, SLU Ultuna
2012-2013 Utbytesstudier, Københavns Universitet
2011-2012 Landscape Design Studio, KTH Stockholm
2008-2011 Landskapsarkitekt, kandidat, SLU Ultuna

Språk/ Svenska, danska, engelska, spanska (bas)

Medlemskap/ Sveriges Arkitekter

Karl Tyrväinen  har arbetat med projekt i olika skalor och skeden, från tävlingar och stadsbyggnadsprojekt i tidiga skeden till projektering av bostads-, skolgårdar och takterrasser. Karl sätter stor vikt vid att integrera ekosystemtjänster med sociala och estetiska aspekter inom landskapsarkitektur. Han har även ett intresse för genus- och normkritisk arkitektur där Karl deltagit i flertal workshops och projekt med sådana profiler.

Utvalda referenser

2017

Östra strand, Vaggeryd, “Att bo med skogen”. 1:a pris parallellt uppdrag om ett nytt bostadsområde i Vaggeryd

Centralvägen. Solna. Gestaltning och utredning av flexibel torggata i befintlig miljö.

Kv. Bofinken. Projektering av bostadsgård i Kallhäll.

Utvalda referenser, White arkitekter

2017

Skellefteå kulturhus. Vidareprojektering av tävlingsförslag.

2016

Skellefteå kulturhus, 1:a pris, Öppen tävling om ett framtida kulturhus i Skellefteå.

Södertäljehamn. Utveckling av 2000 lägenheter i hamnområdet. Underlag till Detaljplan.

Chopin. Nybyggnad av Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Projektering av innergårdar och parkmiljö.

2015

Norra Orminge centrum. Utredning och skiss av nya kvarter och dagvattenpark i befintlig miljö.

Gulsippan parklek. Projektering, upprustning av befintlig parklek.

Danderyds sjukhus. Projektering av utbyggnad på befintligt sjukhus.

Nacka ”Nya gatan”, Studie inför markanvisning, skiss och visualisering av torg, rondell och gaturum i nya kvarter.

Tillfällig lekmiljö på Sportfältet, Gärdet. Skiss, workshop, dialog och genomförande av en tillfällig lekyta med tema ekosystemtjänster på Sportfältet, Gärdet.

2014

Studentbostäder i Linköping, 1:a pris. Öppen idétävling för arkitektstuderande om studentbostäderna i Linköping BO17. Bostad färdigställd 2017.

Rinkeby Allé. Projektering upprustning av Rinkeby allé och angränsande gaturum.

2013

Far Roc. Queens NYC. 1:a pris. Öppen tävling för en resilient stadsdel.

Slussen. Modell, illustrationer, projektering. Fördjupad programhandling.

Engelska Skolan. Fördjupad skiss av ny skolgård i Telefonplan. Bygglovshandling.

Gullmarsstrand Hotell och konferensanläggning. Skiss och illustration av havsnära utemiljöer. Projektet realiserat samma år.