Plats: Greve, Danmark
Areal: 15,000 m²
Status: 1. pris, ej utförd

Bebyggelsen etableras som en lund i det stora landskapet med en glänta i mitten. Randen utgörs av bebyggelsen som ger lä och fred till det centrala parkrummet. I det centrala parkrummet etableras en ljusöppen plantering med gräs, buskar och träd. Terrängen skapar en svag skålform omkring en gemensam plats. Terrängskillnaderna i det centrala parkrummet upptas i en fasetterad form som rör sig i en precis kristallliknande struktur. Upplevelsen av det inre rummet är väsentligt olik från det omgivande våtlandskapet.

Taggar: , , , , , ,