Plats: Lodz, Polen
Areal: 5.600 m2
Status: Projektförslag

Huvudkonceptet är att arbeta med föränderliga scenarier och olika typer av energiflow. Vatten, skog och aktivitetszoner är de primära förändringsscenarierna i pation. Dessa teman reflekteras in inomhus i gallerian.

Pation fungerar som ett område centrerat runt stigsystemet och de olika delområden av pation. Här kan liv ta form genom gemensamma aktiviteter, individuell absorption och interaktion mellan människor. Pation sträcker sig till den huvudgatan som förbinds med gallerian. Det är en unik lokalisering i det centrerade landskapet, vilken överger synlighet och styrka.

Varje delområde har sin egen individuella karaktär liksom en mänsklig hjärna med sitt ihopvecklade nervsystem och koncentrerade områden som registrerar och förmedlar varenda känsla och uppfattning. Rörelsen mellan dessa olika atmosfärer och stimuleringen av sinnena, såsom ljud, doft, material mix-rer, fysiska aktiviterer osv, är den grundläggande vitalitet i förslaget.

Det viktiga i upplevelsen av förslaget är den strömmande rörelsen på stråket och de rumsliga variationerna genom hjärtat av gallerian. I några områden av pation är stråket relativt smalt och på andra områden finns en zon med frodig skog integrerad med vilda växter. Några områden kan ha vilda kaprifoler och ormbunkar medans andra områden i zonen längs stråket består av ett tema med våtområde med vass och iris. På en sen sommarnatt kan du gå genom doftande kaprifolebädd och vilda rosor eller på en tidig morgon se dimman uppstiga från våtområdet.

Taggar: , , , , ,