Plats: Furuset, Oslo
Areal: 2.000 m2
Status: Under utförande

Parkourparken i Furuset är en del av en större uppgradering av ett sammanhängande parkområde vid namnet världsparken. Området ska öka härlighetsvärdet av ett existerande landskap och de omkringliggande bostadsbyggnaderna.

Parkourparken är utformad som ett brutet stigförlopp som ligger på en horisontell platå/ en klipphylla i den befintliga sluttningen. Genom hela stigförloppet etableras parkourelementer som stationer på en aktivitetslinje. Parkourelementerna är särskilt utvecklade för platsen och omfattar rails (konstruktioner i stålrör) till gungor, klättring och conditioning samt murförlopp i gjuten betongmur till vaults, catleaps och balansering.

Materialvalet hålls enkel i stål och insitubetong. Det genomgående golvet har en klar gul gummiasfalt, dels med fast underlag, där löpstigen ligger och med granulat där fallunderlaget ligger.
Belysningen är en viktig faktor för att skapa trygghet i området. Den består av 7 höga master med flera spots på varje. De enskilda spots är antingen en del av en överordnad belysning eller riktade specifikt mot träningsanläggen för att säkra att dessa också kan användas under kvällstid. En enskild skråttliggande mur utrustas med en stjärnhimmel av små spots/dioder för att skapa ett illuminierat vattenfall.

Nyckelorden: Parkour som en stig och som en uppehållsplats i en park.

Taggar: , , , , , , , , ,