Plats: Örestad syd, Danmark
Areal: 25.000 m2
Status: Färdigställd 2009′

PLUG N PLAY

En dröm har gått i uppfyllelse för Martin Coops från parkourgruppen, efter han har sett ritningarna på det kommande Plug N Play- område i Örestad Syd, där världens första parkourpark skal anläggas. By & Havn har avsatt ett 25.000 m2 stort område i Örestad Syd som från 2009-2014 utvecklas, som ett laboratorium där det kommer att vara möjligt att etablera, utveckla och prova på nya former för kultur och idrott i stadens rum, parkour.
Världens första parkourbana.

Parkourbanan är utarbetad i nära samarbete mellan Kragh&Berglund och team JiYo. Martin Coops från JiYo förklarar att JiYo betyder “RÖRELSENS FRIHET”. Rörelsens frihet är precis vad teamet önskar prägla aktiviteten och miljön i parken. Med utformningen av parkourparken, önskar vi att skapa de bästa möjligheterna för att så många som möjligt kan utmana och utveckla sig fritt, såväl mentalt som fysiskt. Härmed vill vi också indikera att parkourparken inte bara är till för parkourutövare (Traceurs), Freerunners och Tricksters, men för alla med ett kreativt och lekande sinne, samt önskan att vara fri – att vara en del av rörelsen!
Teamet värderar att banan vill attrahera parkourutövare från hela världen.

Köpenhamns nya stora aktivitetsområde.

Plug N Play områdets koncept bygger på filosofin om att kunna lägga till olika aktiviteter på en redan existerande infrastruktur med vatten, el och belysning såväl faciliteter såsom containrar till förvaring av redskap och som användning till till exempel kafeér. Förslaget arbetar med en hög grad av urbanitet och råhet vilket bland annat avspeglar sig i det sammanhängande gångsystemet, som löper i nord-sydlig riktning. Gångsystemet och gatan, ligger som det bärande motivet, och skapas av de aktiviteter som kopplar sig på förlöpet. Interaktionen mellan de olika användarna och aktiviteterna är med till att stärka upplevelsen av det multifunktionella området.

Gångsystemet går från att vara smalt till att breda ut sig i mindre torg/platser, som fungerar som pauser/uppehåll för användaren. Containrarna samt de gemensamma aktiviteterna placeras på gångarealet, som också innehåller el och vatten. Gatan är belagd med stora platsgjutna beläggningsstenar i ljus betong i modulerna 2×1 meter, som kan flyttas och ändras till de enskilda aktiviteterna.

Styrkan i förslaget är att det inom de nästa 3 åren kan anpassas och ändas i takt med att de nya klubbarna och formerna för kultur och idrott i stadens rum presenteras.

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,