Plats: Ribe domkyrka
Areal: 9.000 m2
Status: Tävling

Projektet önskar att skapa en enkel, sammanhängande och vacker plats som kopplar sig fysiskt och mentalt till den angränsande staden. En central plats med kyrkan som en tydlig mittpunkt. Däromkring skapas goda ramar och nya möjligheter för stadsliv, uppehåll och ett fritt flow på fotgängarnas premisser. Förslaget eftersträvar en dynamisk, levande och nutidig kyrkoplats som ingår i de lokala invånarnas medvetande och vardag. En plats som både fungerar som kyrkans plats men i hög grad som stadens plats.

Domkyrkoplatsen utstrålar historia också under jorden. I förslaget grävs några av stadens, kyrkans och platsens många berättelser upp till dagens ljus genom att försiktigt och precist skala terrängen ned mot kyrkan. En skålformad plats uppstår, som tillåter kyrkan att ”landa” igen på platsen. Domkyrkan kan igen presenteras i stadens ramar och stadslivet får lov att möta kyrkan helt vid sockeln.
Platsens organiska former gör att kyrkans strama geometri får lov till att framstå fri. Den håller sig fri från kyrkans stilarter men famnar kyrkan på ett klassiskt grepp som tillåter ”kyrkan ensam på backen” att återuppstå i ett nytt landskap.

Förslaget är ett resultat av en arbetsprocess med utgångspunkt i ett par enkla och robusta huvudstrategier, som eftersträvar en enkel och vacker helhet, där funktion, estetik, historia och upplevelse flätas tillsammans och underbygger varandra.

Taggar: , , , , , , ,