Plats: Sandvig, Bornholm
Areal: 3.500 m2
Status: Färdigställd 2012
Sandvig ligger vid slutet av en vik med en vacker sandstrand. Staden och den omgivande naturen har starka kvaliteter. Genom ett nytänkande för strandpromenaden ombyggs området längs vattnet till en tillgång för hela staden.
Ett stadsrum med uppehållsplatser, uteservering samt möjligheter för aktivitet både på land och i vattnet etableras mellan vattnet och staden. Strandpromenaden ger plats för hållande av torgdagar och lokala festligheter samt aktiviteter där lek flyter ihop med sportsaktiviteter. I Sandvig finns en aktiv dykar- och kajakseglingsmiljö – genom de nya aktivitetsmöjligheterna synliggörs denna miljö både för bornholmare och besökare.
En tvådelad gångbro förbinder promenaden med vattnet. På så sätt blir upplevelsen av närhet till vattnet tillgänglig för alla. Samtidigt underlättar gångbron vattensportsutövarnas trafik till och från vattnet. Vid det naturliga skapandet av sanddynor etableras ett förlopp av sanddynor. Sanddynorna planteras med gräs och strandråg. Strandpromenaden utförs av trädäck. Den yttersta delen av trädäcket upphöjs över sanden och strandrågen. Längs trädäcket etableras ett band av ljusa sandsten med inbyggt vattenmunstycke, efterföljt av ett band med grova mörka naturstenar. En överraskande belysningsplan främjar trygghet och gör området intressant även i mörkret.
Upplevelsen av områdets natur förstärks med enkla ingrepp. Himmelscenariot, ljuset, vinden, vattnet, skummet, vågorna, de vindstarka växterna, sandens mjukhet och klippornas hårdhet framhävs genom materialens bearbetning.

Taggar: , , , , , , , ,