Plats: Köpenhamn, Danmark
Areal: 300 m2
Status: Färdigställd 2009

På en gammal byggtomt på Sankt Hans gade har en väldigt liten lekplats legat i många år. Som en del av en generell modernisering av Köpenhamns kommuns lekplatser förvandlas Sankt Hans gade lekplatsen till en pocketpark. Designen skapar en atypisk lekplats och ett tryggt uppehållsrum för barnen.

Huvudtanken var att skapa många användningsmöjligheter med enkla resurser. En intim pocketpark, där barnen kan slappna av i en liten överskådlig och trivsam värld bort från stadens puls.

Ett hav i blå asfalt är utfört som en samlad yta, som omsluter de övriga konstgräsbeklädda backarna. Backarna ligger utspritt på en strand av putssand och förbinds med balansbommar och en hängbro. Mellan öarna står höga och låga garnsstolpar samt ett äkta sjömärke. Bänkar som ska föreställa stora orangea livbojar placeras i havet.

Taggar: , , , , , , , , ,