Sted: Strandvejen, Hellerup, Danmark
Areal: 3.200 m2
Status: Under udførelse

Dansk Handicap Forbund har brug for kystsikring af deres afdeling på Strandvejen i Hellerup.
Kystsikringen kombineres med en generel forskønnelse af området, en forbilledlig tilgængelighed, samt en forøgelse af herlighedsværdierne på grunden.
Samtidig skabes der bedre og mere behagelige opholds- og brugsmuligheder.
Der er arbejdet med beplantning, terræn og mur som kystsikring.

Totalrådgivning for DHF. Underrådgivere: Oluf Jørgensen. Projekteringsleder: Christian Restorff-Liljegreen

Copyright landskab: Kragh & Berglund Landskabsarkitekter A/S

Kontakt Christian Restorff-Liljegreen for mere information crl@kragh-berglund.dk telefon +45 81727449

Taggar: , , , , , , , , ,